Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Zonnepark met bloemen
Onze energieoplossingen voor uw sector

Agrarisch

Als agrariër staat u voor verschillende keuzes als het gaat om het gebruik van uw grond. U wilt extra inkomsten genereren om uw agrarisch bedrijf zekerheid te geven en u wilt bijdragen aan een groenere wereld. Maar wat u het belangrijkst vindt is om zelf de keuze te kunnen maken over uw toekomst. Met een zonnepark of windmolen(s) op uw grond bereikt u alle drie. Zo houdt u uw toekomst in eigen hand.

Wat kunt u doen?

Er zijn veel zaken die invloed hebben op de toekomstbestendigheid van uw agrarisch bedrijf. Denk aan spreiding en zekerheid van inkomsten, verduurzaming, onrendabele grond, verdroging, verzilting, verhoogde waterpeilen, gebrek aan opvolging of stikstof. Een zonnepark of windmolen(s) op uw grond bieden een stabiele oplossing. Ze geven u zekerheid en stabiele inkomsten over meerdere jaren, zonder dat u hoeft te investeren.

Ook heeft u nergens omkijken naar. GroenLeven neemt, als uw ervaren partner, al het werk van A tot Z uit handen. Wij zorgen voor de juiste landschappelijke inpassing, betrokken omgevingsmanagement, participatiemogelijkheden voor omwonenden en het betrekken van lokale ondernemers bij de realisatie van zonne-energie of windenergie op uw grond. Dat geeft een goed gevoel.

Onze energieoplossing voor u

Mockup agrarisch

Brochure ‘Haal het beste uit uw agrarisch bedrijf met een zonnepark’

GroenLeven is al tien jaar actief in de agrarische sector en weet welke uitdagingen agrariërs tegenkomen. Samen met partners als FrieslandCampina en Agrifirm hebben we de afgelopen jaren bijna 1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd op boerendaken en agrariërs geholpen met verduurzamen. Inmiddels zien we dat veel agrariërs ook voor zonne-energie op land kiezen. Daar kunnen mooie dubbelfuncties ontstaan, zoals combinaties met vee. Heeft u interesse om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van uw bedrijf door uw grond toekomstbestendig te maken? Duurzame energie en moderne landbouw kunnen elkaar namelijk versterken, wilt u weten hoe? Download dan de brochure via onderstaande button, GroenLeven adviseert en helpt u graag.

Kiezen voor GroenLeven? Dat betekent dat u kiest voor een betrouwbare en ervaren partner.

GroenLeven als partner voor agrariërs

>10 jaar marktleider

Meer dan 10 jaar marktleider in het realiseren van zonne-energie.

>1.000 projecten

Meer dan 1.000 grootschalige energiebronnen gerealiseerd.

+150 professionals

Ervaren team van meer dan 150 professionals met alle disciplines in huis.

Kiezen voor GroenLeven betekent ook dat u profiteert van onze 7 zekerheden:

  1. U ontvangt gegarandeerde inkomsten voor over een langere periode en maakt uw bedrijf toekomstbestendig
  2. U hoeft zelf niet te investeren
  3. We zorgen voor een persoonlijke oplossing voor uw situatie, zo is het mogelijk om uw bedrijfsvoering te continueren
  4. GroenLeven regelt alles van A tot Z: van de ontwikkeling, de bouw tot en met het onderhoud en het beheer
  5. We werken oprecht samen naar een goed resultaat voor alle belangrijke belanghebbenden
  6. We staan met een team van meer dan 150 professionals voor uw klaar
  7. U werkt samen met de marktleider in zonne-energie in Nederland

Zonne-energie of windenergie op uw grond?

Benieuwd hoe zonne-energie of windenergie van GroenLeven kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van uw agrarische onderneming? Wij helpen en adviseren u graag.

Samenwerken met GroenLeven

Roelof Vredeveld

“We hadden al zonnepanelen van GroenLeven op het dak liggen, dus de contacten waren al gelegd. Het gaf veel vertrouwen toen ze ook met een goed doordacht plan voor het zonnepark kwamen.”
Roelof Vredeveld, Akkerbouwer
Zonnepark met bloemen

Rini Kusters

“De extremen van de weersomstandigheden worden steeds groter. Onder de zonnepanelen zijn mijn bessen veel beter beschermd tegen wind, hagel en slagregen. Een week nadat ze geplaatst waren, hadden we de eerste hagelstorm van het jaar. Toen was ik heel blij dat de panelen er stonden,” lacht Rini. “Bovendien is de temperatuur onder de panelen veel constanter. Op de heetste dag vorig jaar was het onder de zonnepanelen gevoelsmatig 10 graden koeler. Op de natste dag vorig jaar bleven de planten nagenoeg droog. Het is echt veel beter voor het fruit.”“Vanaf dag 1 was het vertrouwd met GroenLeven. Er werd open en eerlijk gecommuniceerd over wat wel en niet kon. Dat is belangrijk, want je moet wel in zo’n project geloven. Je stapt iets onbekends in en er zijn best wat dingen die anders moeten dan het gangbare. Daar moet je wel in mee willen gaan. Als je je niet wilt aanpassen, dan moet je er niet aan beginnen. Maar als je niet alleen maar wilt nemen, maar ook wat wilt teruggeven aan je omgeving, moet je dit gaan doen.”
Rini Kusters, Rode bessenteler in Wadenoijen
Rini Kusters bij zijn bessen
GroenLeven medewerkers tijdens bezoek zonnepark Exloo

Rosanne Bevers: “We doen het natuurlijk samen”

Rosanne Bevers van GroenLeven: “Een zonnepark of windmolens hebben een impact op de leefomgeving. Zowel visueel als sociaal. Nederland is een klein land en we komen elkaar allemaal tegen. Draagvlak creëren en de energiebronnen op de juiste manier inpassen is dan ook essentieel. Dat doen we samen, natuurlijk. In onze aanpak brengen we procesparticipatie, mogelijkheden tot financiële participatie en een goede natuurlijke landschappelijke inpassing samen. Dat doen we met succes! Uit onderzoek blijkt dat omwonenden van bijvoorbeeld onze zonneparken aangeven tevreden te zijn met het zonnepark in hun omgeving.”

Meer weten over onze werkwijze?

Rommert Stellingwerf

Allebeide hadden we de sterke ambitie om het eigendom van dit zonnepark lokaal onder te brengen, minimaal 50%, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. Al redelijk vroeg zaten we aan tafel met BayWa r.e./GroenLeven, en daarna hebben we gezamenlijk het proces doorlopen, met een succesvolle afloop: de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie is samen met onze financier Fûns Skjinne Fryske Enerzjy trotse eigenaar van het drijvende zonnepark bij Oudehaske. Écht duurzame energie voor de lokale omgeving.
Rommert Stellingwerf, Voorzitter en penningmeester
Portret Rommert Stellingwerf

Zonne-energie of windenergie op uw grond?

Benieuwd hoe zonne-energie of windenergie van GroenLeven kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van uw agrarische onderneming? Wij helpen en adviseren u graag.

Onze projecten in de agrarische sector