Vergunning drijvend zonnepark:
GroenLeven regelt alles

Waar plaatst u zonnepanelen in een klein land als Nederland? GroenLeven heeft de oplossing: door slim dubbelfuncties te creëren. Met een drijvend zonnepark transformeert u een zandwinplas, binnenwater of baggerdepot tot een volwaardige energiecentrale en draagt u bij aan een multifunctionele gebiedsontwikkeling. Dit levert extra inkomsten op en verduurzaamt uw onderneming. In 2050 moet Nederland nagenoeg CO2- en energieneutraal zijn. Dit lukt alleen als we massaal overstappen op groene stroom. Zonne-energie speelt bij de noodzakelijke energietransitie een cruciale rol. Toch gebruiken we de zon nog veel te weinig. Met een drijvend zonnepark wekt u duurzame energie op op het water. GroenLeven ontwikkelde en perfectioneerde de techniek en maakte hem rendabel. Voor de realisatie van een drijvend zonnepark heeft u een vergunning nodig. Hoe zit het precies met de regels? We zetten het op een rij. 

Vergunningenbeleid drijvend zonnepark verschilt per regio

Een drijvend zonnepark bestaat uit zonnepanelen op bootjes. Die worden aan elkaar gekoppeld, zodat een zonnepark op het water ontstaat. Een drijvend zonnepark beslaat vaak meerdere hectares. Zo realiseerde GroenLeven in Zwolle het grootste drijvende zonnepark van Europa. Deze zonne-installatie heeft een oppervlakte van 18 hectare en bevat zo’n 72.000 zonnepanelen. Hij levert jaarlijks duurzame energie aan omgerekend zo'n 8.000 huishoudens. Drijvende zonneparken zijn relatief nieuw. Voor het realiseren is een vergunning nodig. Of de provincie of gemeente een vergunning toekent hangt van verschillende zaken af. De regels kunnen verschillen per regio. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld ook een watervergunning nodig.

Aandachtspunten bij toekenning drijvend vergunning zonnepark 

Drijvende zonneparken passen bij de nationale ambitie om Nederland te verduurzamen. Een drijvend zonnepark moet ecologisch in het landschap passen. Zandwinlocaties en baggerdepots zijn bijzonder geschikt voor zonnepanelen op het water. Ondanks dat is het ook belangrijk dat de zonnepanelen voldoende licht en lucht doorlaten, om negatieve effecten op o.a. de visstand te voorkomen. Bij de drijvende zonneparken van GroenLeven speelt ecologie een centrale rol. Zo zit er extra ruimte tussen de zonnepanelen en laten ze veel licht door. Een speciale verankering houdt de zonne-installatie op zijn plaats. We bevestigen de ankers bij voorkeur niet in de oevers omdat daar vaak de meeste ecologische waarde zit. Waar gewenst en om de ecologie een stimulans te geven kunnen er zogenaamde biohutten aan de zonnebootjes bevestigd worden. Dit zijn gevlochten korven op een halve meter diepte, gevuld met hout- of schelpmateriaal. Ze stimuleren de vispopulatie en fungeren als kraamkamer.

Drijvend zonnepark mag landschap niet verstoren

Het aangezicht van een drijvend zonnepark speelt ook een belangrijke rol bij de vergunningsaanvraag. Bij GroenLeven houden we daar extra rekening mee, door parken te realiseren op afgelegen en ongebruikte locatie zoals baggerdepots en oude zandwinlocaties. Drijvende zonneparken leveren een flinke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. Door ze aan te leggen op ongebruikte locaties krijgen ze een waardevolle dubbelfunctie. En leveren drijvende zonneparken in 2023 zo’n 15 procent van de Nederlandse productie aan zonne-energie. 

Draagvlak essentieel voor realisatie drijvend zonnepark

Een derde belangrijk aspect bij verkrijgen van een vergunning voor een drijvend zonnepark is draagvlak. Gemeenten stellen hoge eisen aan de communicatie rond een project. Bij GroenLeven staat communicatie centraal en hebben we veel ervaring met het creëren en vergroten van draagvlak. We houden maximaal rekening met de natuurlijke omgeving. Direct, met aanpassingen in het ontwerp van de zonne-installatie. En op de lange termijn, door te investeren in langdurig ecologisch onderzoek naar hoe de ecologie omtrent het zonnepark verder gestimuleerd kan worden. Omwonenden betrekken we vanaf dag 1 bij de plannen voor het zonnepark. We luisteren, leren en houden rekening met hun wensen. Ook bieden we de mogelijkheid om financieel te profiteren van het zonnepark. Bijvoorbeeld met de aanschaf van aandelen of een omgevingsfonds. Door samen te werken vinden we elkaar. En blijken doelen, wensen en ambities vrijwel altijd verenigbaar. 

Laat GroenLeven de vergunning voor uw zonnepark aanvragen

GroenLeven is de Nederlandse marktleider in grootschalige energieprojecten. Sinds 2012 leverden we meer dan 800 zonnebronnen en zonnedaken op. Een drijvend zonnepark zorgt voor extra inkomsten en dringt de klimaatverandering terug. Laat hem aanleggen door GroenLeven, dan kiest u voor zekerheid, kwaliteit en ervaring. We zijn niet voor niets ISO-gecertificeerd voor kwaliteit (9001) en milieu (14001) en hebben de meeste drijvende zonneparken in Europa aangelegd. Duizenden bedrijven en instellingen profiteren jaarlijks van extra inkomsten door zonne-energie. Volg hun voorbeeld en verhuur uw ongebruikte zandwinplas, binnenwater of baggerdepot aan GroenLeven. Dan realiseren we risicoloos een drijvend zonnepark en verduurzaamt u meteen uw organisatie. 

Vergroot inkomsten met eigen pv installatie of verhuur uw locatie

Bij GroenLeven kunt u op verschillende manieren profiteren van een drijvend zonnepark:

  • Verhuur uw locatie voor een drijvend zonnepark

We regelen alles voor u. Van de locatiescan tot het aanvragen van subsidies en vergunningen, communicatie met omwonenden en van installatie tot onderhoud. U profiteert jaarlijks van vaste inkomsten per hectare.

Van vergunningsaanvraag tot realisatie drijvend zonnepark: wij regelen alles

Verbeter het milieu en verdien geld met de zon. Informeer nu naar de mogelijkheden van een drijvend zonnepark voor uw organisatie. Het is goed voor het milieu en uw portemonnee. 

  • Verhuur uw ongebruikte zandwinplas, binnenwater of baggerdepot aan GroenLeven. Dan realiseren wij een drijvend zonnepark en profiteert u jaarlijks van een interessante vergoeding per zonnepaneel. 
  • Profiteer van de kennis en kunde van de marktleider in zonne-energie op water.
  • Kies voor kwaliteit, veiligheid en innovatie. Als marktleider in zonne-energie is GroenLeven ISO-gecertificeerd voor kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001). 

Bespaar ook met een drijvend zonnepark 

Laat uw zonnepark inclusief vergunningen aanleggen door GroenLeven. Dan verdient u straks elke dag geld met de zon. Informeer nu naar de mogelijkheden.

Ja, ik wil meer weten over een drijvend zonnepark op mijn locatie
1Kies uw type locatie
2Selecteer de beschikbare oppervlakte
Medewerker Foto
3Uw persoonlijke gegevens
Formulier beschermd door reCaptcha.