GroenLeven
voor u

GroenLeven wil zoveel mogelijk plekken voorzien van zonne-energie. Daarbij werken we samen met partners, zoals overheden, bedrijven, locatie- en dakeigenaren, innovatieve ondernemers, het onderwijs en netbeheerders. Samen creëren we zonne-energieparken op elke (uitdagende) locatie. Bijvoorbeeld op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, water, grond en boven zachtfruit. Dubbelfunctie noemen we dat.

Dubbelfunctie als norm   

Uw locatie, de zon en GroenLeven kunnen samen iets moois betekenen. GroenLeven creëert graag zonneparken op plekken die al in functie zijn als bijvoorbeeld dak, parkeerplaats of zandwinput. Door deze te voorzien van zonnepanelen krijgen zij een dubbelfunctie. Een mooie tweede functie: duurzame energie teruggeven aan de wereld.

Ontzorgen van A tot Z

We weten als geen ander hoe een traject van A tot Z in elkaar steekt; van een eerste idee tot en met de feestelijke opening en het onderhoud van het zonnepark daarna. Op ieder moment spelen wij graag een rol; als adviseur, initiator, bouwer, uitvinder, gesprekspartner, subsidieaanvrager en regisseur. Samen met lokale partners realiseren we ambitieuze doelen. En we zijn ISO-gecertificeerd.

Zonnerevolutie op daken en locaties

Heeft u een dak van minimaal 1.000 m2 en wilt u profiteren van zonne-energie? GroenLeven heeft al vele daken voorzien van zonnepanelen. Daarbij werken we intensief samen met FrieslandCampina, Agrifirm en INretail. Neem de mogelijkheden (verhuur, koop) door met onze accountmanager. 

Heeft u een locatie beschikbaar voor zonne-energie? (Industrie)grond, parkeerplaatsen, voormalige vuilstorten, industrieterreinen en zandwinplassen kan GroenLeven voorzien van zonne-energie. Door uw locatie beschikbaar te stellen werkt u mee aan een betere wereld en ontvangt u een aantrekkelijke vergoeding.

Aanvraag indienen:

Voorbeeld: zonnebron Emmen

Een goed voorbeeld van onze lokale aanpak is het zonnepark in Emmen. Partners uit de regio verzorgden grondwerkzaamheden, hekwerken, materialen, de totale bekabeling van het park, de aansluiting en mankracht. Opbrengsten komen ten goede aan omwonenden die zijn verenigd in een energiecoöperatie.

Bekijk het project