Zonne-energie op uw locatie

U heeft een locatie en u ziet kansen om er zonnepanelen op te laten plaatsen. Dan bent u bij GroenLeven aan het juiste adres, want dubbelfuncties is onze norm. Wij zijn marktleider in zonne-energie in Nederland en realiseren duurzame zonneparken op allerlei locaties. Zo hebben wij al meer dan 25 grootschalige zonneparken gerealiseerd.

GroenLeven heeft ruime ervaring met succesvolle cases die behalve energie ook geld opleveren. Dus niet alleen het klimaat is erbij gebaat, ook uw portemonnee. Bovendien helpt een zonnepark om uw bedrijfsdoelen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. De tijd van denken is voorbij; dóé het.

Geen gedoe

Het is niet uw core-business, een zonnepark aanleggen. Wel de onze. In samenwerking met locatie-eigenaren hebben we al vele zonneparken mogen realiseren. We regelen daarbij alles: vergunningen, SDE subsidies, ontwerp, het omgevingsmanagement en het onderhoud en de monitoring. En we zijn ISO-gecertificeerd.

Neem contact op

Neem contact op met GroenLeven voor een verkennend gesprek. Het liefst direct op uw locatie, dan gaat het zowel voor u als voor ons meteen leven; GroenLeven. Vul het contactformulier in of bel direct: 0513 – 200959.

Voorbeelden van locaties met een dubbelfunctie

  • Grond
  • Zandwinlocaties
  • Voormalige vuilstortplaatsen
  • Parkeerplaatsen
  • Kassen
  • Industrieterreinen
  • Zachtfruit

Lees meer over locaties met een dubbelfunctie

Aanvraag indienen: