Zonne-energie voor uw gemeente

Uw gemeente heeft grond. Veel ervan heeft een functie, een bestemming. Hoe mooi zou het zijn als er een functie aan wordt toegevoegd, en wel een duurzame functie? GroenLeven streeft ernaar om plekken een dubbele functie te geven door er – samen met allerhande partners – zonnepanelen te plaatsen.

Net als vele andere gemeenten in Nederland, staat u voor de uitdaging een Regionale Energiestrategie te ontwikkelen. Gemeenten hebben daarbij een troef in handen. Uw gemeente beschikt over ruimte en locaties en kan locatie-eigenaren stimuleren om zonnepanelen te plaatsen en zo bij te dragen aan de Regionale Energiestrategie. Denk aan voormalige vuilstortplaatsen, zandwinplassen, daken, parkeerplaatsen en ongebruikte stroken grond.

Het meest lokale zonnepark van Nederland in gemeente Emmen

Een goed voorbeeld van de werkwijze van GroenLeven is het meest lokale zonnepark van Nederland in Emmen. Omwonenden profiteren, GroenLeven heeft hen een halve megawatt geschonken. Lokale bedrijven hebben geholpen met de aanleg. Van grondwerkzaamheden tot aan hekwerken, zoveel mogelijk regionaal uitbesteed. In een Solar- en Innovatiecentrum op het zonnepark kan het regionale onderwijs onderzoek doen naar innovaties op het gebied van duurzame energie.

Neem contact op

Neem contact op met GroenLeven voor een verkennend gesprek. Wij helpen u graag met de invulling van uw duurzaamheidsdoelen en Regionale Energiestrategie en brengen graag de mogelijkheden voor uw gemeente in kaart. Vul het contactformulier in of bel direct: 0513 – 200959.

Voorbeelden van gemeenten die duurzaam slim zijn

  • Ongebruikte grond op bedrijventerrein in Emmen: het meest lokale zonnepark van Nederland
  • Voormalige vuilstort bij Garijp: eerste lokale zonnepark op een vuilstort

Lees meer over mogelijke dubbelfuncties in een gemeente


Aanvraag indienen: