ISO certificeringen GroenLeven
ISO 9001 & ISO 14001

GroenLeven is als eerste grootschalig zonne-energiebedrijf ISO-gecertificeerd. ISO is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement. GroenLeven is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu).

Kwaliteit, veiligheid en milieu staan centraal bij GroenLeven. Daarom is het voor ons belangrijk om geaccrediteerd te zijn voor deze certificaten. Het geeft aan waar we als GroenLeven voor staan: groot denken, goed doen. Goed doen betekent niet alleen goed zijn voor onze omgeving, de samenleving, mensen, natuur en het milieu, maar ook onze werkzaamheden goed en op een kwalitatief hoogstaand niveau uitvoeren. Het werken volgens ISO 9001 en ISO 14001 is, naast heldere regelgeving en goede voorlichting van essentieel belang.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm, waarin eisen staan om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar te maken en controleerbaar te maken.

ISO 14001

ISO 14001 omschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Dat betekent dat het milieubeleid geformuleerd wordt en milieuaspecten en -effecten vastgelegd wordt. Daarnaast worden milieudoelstellingen en -programma's opgesteld en wordt er een milieusysteem geïmplementeerd die gericht is op de continue verbetering van milieuprestaties.


Certificaat ISO 9001 (kwaliteit) Download
Certificaat ISO 14001 (milieu) Download