Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Banner Energize GroenLeven
Energize

Gaan biodiversiteit en energietransitie hand in hand?

Tjibbe tijdens Energize podcast

Nederland zit middenin de energietransitie. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen per saldo nul zijn om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Van fossiel naar hernieuwbaar. Dat betekent ook dan onze landschappen veranderen. We gaan van een kolen- en gascentrales op één plek, naar meerdere zonne-en windparken op land. De overgang naar hernieuwbare bronnen heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit. In Nederland daalde de biodiversiteit van ruim 40% in 1900 tot ongeveer 15%. De hoeveelheid en diversiteit aan soorten nemen snel af en ecosystemen hebben het moeilijk. Synergie vinden tussen de energietransitie en natuur- en biodiversiteitsgroei is dan ook cruciaal. Zonneparken bieden juist een kans voor het versterken en stimuleren van biodiversiteit en natuur.

Luister Energize

Hoe? Daarover gaat Glenn van der Burg in gesprek met Tjibbe Bosma, bioloog en projectmanager groenbeheer en biodiversiteit bij GroenLeven.