Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Banner Energize GroenLeven
Sander van Beers

Kansen zonne-energie op landbouwgrond

Nieuwe zonneparken kunnen vanaf januari volgend jaar niet zomaar meer op landbouwgrond worden gebouwd. Alleen bij uitzondering en onder strikte voorwaarden mag landbouwgrond nog gebruikt worden voor zonneparken. Dat blijkt uit de ‘voorkeursvolgorde’ voor zonneparken die minister Hugo de Jonge deze maand in een brief naar de Tweede Kamer stuurde.

In deze aflevering spreken we met Sander van Beers, hoofd ontwikkeling zonne-energie bij GroenLeven, over de uitdagingen en kansen met betrekking tot zonneparken op landbouwgrond in het kader van de energietransitie in Nederland.

Luister Energize

Wat betekent het recente besluit van minister Hugo de Jonge voor zonneparken op landbouwgrond en hoe beïnvloedt dit de energietransitie?

Sander van Beers Energize podcast

Feiten en besluiten

We duiken in de feiten over zonneparken op landbouwgrond. Op dit moment wordt slechts 0,1% van de Nederlandse landbouwgrond gebruikt voor zonne-energie, wat een klein deel is van het totaal opgestelde zonvermogen. Minister De Jonge’s beleid en de ‘zonneladder’ worden besproken, met aandacht voor de uitdagingen van het implementeren van de nieuwe maatregelen.

Kansen en mogelijkheden

Terwijl zonneparken op landbouwgrond vaak als bedreiging worden gezien, belichten we hier de kansen. Sander van Beers benadrukt dat goed ingerichte zonneparken kunnen bijdragen aan biodiversiteit, toekomstperspectief voor agrariërs bieden en groene stroom opwekken. We delen inzichten over het multifunctionele gebruik van landbouwgrond voor zonne-energie, waarbij synergiewinsten worden behaald.

Welke mogelijkheden zijn er voor zonneparken op landbouwgrond? GroenLeven ziet diverse kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik, zoals SolarGrazing, Single-axis-trackers, Biodiversity-PV, Cowvoltaics en andere innovatieve toepassingen. Het belang van samenwerking, innovatie en het benutten van deze mogelijkheden voor een duurzame toekomst wordt besproken.

Toekomstperspectief

Hoe ziet de toekomst eruit voor zonneparken op landbouwgrond? Ondanks de recente beperkingen benadrukt Sander van Beers dat zonneparken op landbouwgrond een belangrijke rol kunnen spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. De noodzaak van voortdurende dialoog met beleidsmakers, het blijven benutten van synergiewinsten en het handhaven van de huidige koers voor multifunctioneel ruimtegebruik staan centraal in deze discussie.

Energize

Luister naar de Energize podcast van GroenLeven en ontdek hoe toonaangevende bedrijven en experts zich inzetten voor duurzame energie. Onze podcast biedt inzichten en inspiratie over innovatie, kwaliteit en samenwerking binnen de energietransitie. Leer hoe we streven naar een betere toekomst met energie door onder andere dubbelfuncties en biodiversiteit te stimuleren. Laten we samenwerken om de kracht van energie te benutten en een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties.