Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Banner Energize GroenLeven
Rens Smal en Jens van der Laan

Het bedrijventerrein als energiehub

De vraag naar elektriciteit heeft de afgelopen jaren een ongekende groei doorgemaakt, aangedreven door onder andere de opkomst van elektrische auto’s en de toenemende verduurzaming van industrieën. Deze groei legt echter een enorme druk op onze elektriciteitsnetwerken, die vaak niet in staat zijn om gelijke tred te houden. Dit resulteert in langdurige wachttijden voor bedrijven die nieuwe aansluitingen willen om te verduurzamen, wat een significante hindernis vormt voor verdere economische verduurzaming. In Nederland zijn er ongeveer 3.700 bedrijventerreinen, waarvan enkele geïdentificeerd als lastig te elektrificeren ten aanzien van de grootte en behoeften. Als reactie op deze uitdagingen nemen steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen het initiatief om zelf hun energievoorziening te organiseren. Maar hoe pak je dit eigenlijk aan?

In deze aflevering van Impact met Glenn van der Burg verkennen Rens Smal, oprichter en adviseur bij Enerzien, en Jens van der Laan, Head of Energy Solutions bij GroenLeven, de mogelijkheden en strategieën om bedrijventerreinen om te vormen tot energiehubs. Door zelfvoorzienend te worden, kunnen bedrijven op deze terreinen de energievoorziening efficiënter en duurzamer organiseren, wat niet alleen voordelen biedt voor individuele bedrijven, maar ook voor de bredere economie.

Luister Energize

Steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen nemen het initiatief om zelf hun energievoorziening te organiseren. Maar hoe pak je dit eigenlijk aan?

Energize podcast energiehub met Jens van der Laan en Rens Smal

Goed samenwerken

Wat kun je doen op een bedrijventerrein? Waar start je? Rens Smal illustreert in de podcast de complexiteit en kansen van het proces, waarbij samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en netbeheerders belangrijk is. “Je moet goed georganiseerd zijn met elkaar en de energiebehoefte per terrein in kaart brengen. Wat zijn de verbruikgegevens? Welke afspraken en contracten liggen er bijvoorbeeld met Liander of Enexis en wat is de capaciteit? Een pilot van een bedrijventerrein uit Rotterdam illustreert om te starten bij de grootverbruikers en vanuit daar een verdeling te maken. Andere belangrijke factoren worden overwogen wanneer je wat dieper de data induikt, zoals; Wanneer gebruik je die energie? Wat zijn de pieken? Vindt dit vooral ’s nachts of overdag plaats of vooral in het weekend? Dan ontstaan er interessante combinaties om te onderzoeken hoe bedrijven complementair aan elkaar zijn.”

Groepstransportovereenkomst

Uiteindelijk is het doel om te werken naar een gezamenlijke overeenkomst. Dit wordt ook wel een groepstransportovereenkomst genoemd. Dit is een contractvorm die als pilot is ontstaan en nu ligt in een fase van ontwikkeling en organisatie tot een gestandaardiseerd contract.

Treedt in contact met een netarchitect of met een partij als Enerzien of GroenLeven om in de huidige openbare data te kijken en verbruikersgegevens en om profielen over elkaar heen te leggen. Op basis hiervan wordt een voorstel gecreëerd van wat er maximaal nodig of haalbaar is voor een bedrijventerrein. Dat creëert best wel wat mogelijkheden. Jens van der Laan benadrukt bedrijven te kijken naar hun toekomstig verbruik. Wat zijn de gezamenlijke behoeften, nu en in de toekomst? Een gezamenlijk laadplein kan dan bijvoorbeeld een optie bieden dan wanneer elk bedrijf individueel een elektrisch laadpunt in gebruik neemt. Maar ook het optimaliseren van de investeringen en materialen. Samen kom je verder en wordt verspilling van materialen tegengegaan.

Organiseer bijvoorbeeld een bitterbalsessie of een borrel en kom met elkaar in contact. Beide sprekers benadrukken het belang van bewustwording en het creëren van een gezamenlijke energievisie om de transitie naar zelfvoorzienende bedrijventerreinen te versnellen. Deze inzichten bieden niet alleen praktische oplossingen voor de huidige uitdagingen, maar ook een toekomstgericht perspectief op een duurzamere energievoorziening en continuïteit van uw bedrijf en bedrijventerrein.

Energize

Luister naar de Energize podcast van GroenLeven en ontdek hoe toonaangevende bedrijven en experts zich inzetten voor duurzame energie. Onze podcast biedt inzichten en inspiratie over innovatie, kwaliteit en samenwerking binnen de energietransitie. Leer hoe we streven naar een betere toekomst met energie door onder andere dubbelfuncties en biodiversiteit te stimuleren. Laten we samenwerken om de kracht van energie te benutten en een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties.