Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Verandering klimaat

Als de mens zo kon veranderen als het klimaat dat doet

Het gaat sneller dan we dachten: de verandering van het klimaat. Een ‘ver van ons bed show’ is het allang niet meer. In 2021 werden we geconfronteerd met heftige overstromingen in  Limburg als gevolg van extreme regenval. Waar we als mens bij stil moeten staan, is dat we dit zelf  veroorzaakt hebben en zullen moeten dealen met de gevolgen. Financieel, emotioneel, lichamelijk  en mentaal. Iets waar we het als mens misschien nog het allermoeilijkst mee hebben: veranderingen accepteren, laat staan initiëren. Toch is het ons grootste wapen in deze zelfontwikkelde crisis.  

Verandering is iets waar we inmiddels niet meer omheen kunnen. We hebben twee mogelijke toekomstscenario’s. In het eerste scenario gaan we op onze huidige voet verder: niet versneld de energietransitie inzetten en doorgaan met fossiele brandstoffen gebruiken. Hernieuwbare energiebronnen veranderen immers ons landschap. Zonnepanelen of windmolens in het zicht van jouw leefomgeving? Not in my backyard! Is de opwarming van de aarde een fabeltje? Volgens velen valt het erg mee, omdat het hen nog niet persoonlijk raakt. Kunnen we dat geld voor hernieuwbare energie beter niet beter ergens anders aan besteden? We trekken zo andere doelen uit onze broekzak. 

Onze leefomgeving verandert – linksom of rechtsom

Maar er is iets waar men niet altijd bij stil staat: we zíjn onze leefomgeving al aan het veranderen. Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. De gevolgen voor het  landschap worden al zichtbaar over de hele wereld. Denk aan de bosbranden in Turkije, Italië en Griekenland, maar ook Siberië en Canada, normaal gesproken koele gebieden die nu gebukt gaan onder extreme hitte. De gevolgen voor het ecosysteem zijn verwoestend.

De extremere temperaturen brengen ook extremere neerslag met zich mee, zoals we in Limburg en  onze buurlanden al hebben gezien. Door deze weersveranderingen zal het vaker gaan voorkomen dat in korte tijd veel regen op één locatie valt. De gevolgen zijn enorm; alleen al in Valkenburg wordt de  maatschappelijke en natuurlijke schade geraamd op 400 miljoen euro. De schade in Duitsland door diezelfde overstromingen bedroeg zelfs 30 miljard euro. 

De prijs van een veranderd klimaat

En dat is nog maar het begin. Een groep van 738 economen heeft namelijk in opdracht van de New  York University berekend wat klimaatverandering de wereld zal gaan kosten in de komende jaren. In dit decennium alleen al lopen de kosten wereldwijd op tot 1,7 biljoen dollar per jaar. In de jaren daarna kan dat zelfs stijgen naar 30 biljoen dollar per jaar. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidscrises die eruit zullen ontstaan.  

Goed, als individu word je nu misschien nog niet (ernstig) geraakt door klimaatverandering. Maar in Nederland lopen we wel grote risico’s door deze klimaatverandering. Volgens het KNMI klimaatscenario zal de zeespiegel tot 2085 met 80 cm stijgen als we  de opwarming van de aarde niet beperken. Het gevolg: zeker de helft van Nederland loopt onder water. Ook uit het IPCC rapport dat onlangs uitkwam blijkt dit grote risico voor ons leefomgeving. Dan blijft er nog maar weinig landschap over om over te discussiëren of er wel hernieuwbare  energie ingepast moet worden. 

Zonnedak

Beter klimaat, betere toekomst

Gelukkig is er scenario twee. In ons kleine land moeten we verstandig omgaan met de schaarse  ruimte die we hebben, maar het is duidelijk dat hernieuwbare energie hierin een plaats moet  krijgen. Dit kunnen we handig doen door zonne-energie te combineren met bijvoorbeeld fruit, dak, industriewater of oxiderende landbouwgrond/veengrond. Zo zorgen we ervoor dat de esthetische impact op onze leefomgeving zo klein mogelijk is, terwijl we schadelijke brandstoffen elimineren uit onze maatschappij. De Zonneladder zorgt ervoor dat de meest geschikte locaties, zoals daken, als eerste voorzien moeten worden van zonnepanelen. Maar als we écht het tij willen keren, kunnen we niet zonder juist toegepaste zonneweides. 

Daarnaast moeten we kritisch kijken naar onze eigen gewoontes. Als we minder gaan consumeren, meer gaan recyclen, minder vlees gaan  eten, minder vliegen en meer lokaal produceren kunnen we een positieve impact maken. We moeten ons als mens aanpassen door op veel vlakken te minderen. Geen fijne boodschap, wel een noodzakelijke.  

Welke verandering kiezen we?

De hoofdvraag blijft: voor welke verandering kiezen we? Geen keuze maken is geen optie meer. Een warmer klimaat en een ondergelopen land? Of hernieuwbare energiebronnen die, indien juist toegepast, een boost geven aan de aanwezige natuur en biodiversiteit? Wij weten wel waar we voor kiezen. Jij ook?