Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
EnTranCe

EnTranCe - De energietransitie-hotspot van het Noorden

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zo luidt de ambitie van het Klimaatakkoord. Om dit te realiseren moeten we als maatschappij vlot overstappen naar een schone en betaalbare energievoorziening. Hiervoor hebben we een aantal ingrediënten nodig, waaronder motivatie, innovatie en kennisdeling. Hoe brengen we met deze ingrediënten de energietransitie in een stroomversnelling? Het antwoord van het Noorden: EnTranCe | Centre of Expertise Energy in Groningen.

Bij EnTranCe steken onderzoekers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen de koppen bij elkaar. Het doel: kennis delen en innoveren voor de energietransitie. En met haar eigen werkplaats in dit kenniscentrum zit GroenLeven nu ook in het ‘oog van de energietransitie-storm’.

Kenniscentrum EnTranCe

Tjerk Jansma is programma- en plantmanager van EnTranCe. Hier coördineert hij de activiteiten en faciliteiten waarbij klanten, studenten en ondernemers samen kijken naar de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken. Jansma: “EnTranCe is een onderdeel van de Hanzehogeschool in Groningen, die zich in de afgelopen 10 jaar al bezig heeft gehouden met het opzetten van kenniscentra voor diverse maatschappelijke vraagstukken. EnTranCe is zo’n omgeving specifiek gericht op energietransitie.”

“Hier geven we middels toegepast onderzoek antwoord op belangrijke vragen uit de praktijk en ontwikkelen oplossingen en ideeën die nodig zijn voor het versnellen van de energietransitie. Er worden daadwerkelijk experimenten uitgevoerd en opstellingen gerealiseerd die gebruikt worden ten behoeve van onderzoek of als demonstrator fungeren.”

Energieproeftuin

De zogeheten energieproeftuin van EnTranCe speelt hierin een hoofdrol. Hier kunnen ondernemers, overheden, onderzoekers, studenten en docenten namelijk kansrijke ideeën doorontwikkelen naar praktijkoplossingen. Jansma: “Verbinding creëren en kennis delen: dit zijn belangrijke voorwaarden voor het waarmaken van de energietransitie. In onze proeftuin ontstaat een groot netwerk van relevante partners die samen de energietransitie in een stroomversnelling kunnen brengen. Niet enkel door innoveren en het oplossen van bestaande vraagstukken, maar ook door het signaleren van nieuwe vraagstukken en kansen die hier wellicht wel uit voortkomen. Zo komt er écht leven in de brouwerij.”

EnTranCe

Het kenniscentrum bood GroenLeven, marktleider in grootschalige zonnedaken en zonneparken, ook een mooie kans in de zoektocht naar extra werkplekken in Groningen. Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven en contactpersoon bij EnTranCe, is enthousiast over de samenwerking. “Met het openen van een kantoor in EnTranCe wordt voor GroenLeven een lang gekoesterde wens waarheid. Wij zien hier de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij actueel onderzoek en talenten aan ons te binden. Hiermee kunnen we gezamenlijk onze rol in de energietransitie nog verder vergroten.”

Win-winsituatie

Ook Jansma sluit zich hierbij aan. “Met de komst van GroenLeven in het kenniscentrum is er een sterke partner bij gekomen die een flinke dosis kennis uit de praktijk met zich meebrengt. Tegelijkertijd kan GroenLeven zo gebruik maken van de diverse faciliteiten en in contact kan komen met experts die mee kunnen denken in de uitdagingen die GroenLeven in praktijk tegenkomt, zoals de netcongestieproblematiek. Zo is er een echte win-winsituatie ontstaan.”

En die win-winsituaties zijn hard nodig. We staan namelijk voor een grote uitdaging om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Maar dat doen we niet alleen: dat kunnen we alleen samen. EnTranCe vat het mooi samen: “Samen maken we de duurzame energievoorziening van morgen.”