Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Innovaties van de energietransitie: zonnedaken

De 'vliegende auto's' van de energietransitie

Weet je nog, dat je vroeger gefascineerd keek naar series als Star Trek, Back to the Future of Futurama? Dat je vliegende auto’s zag en er eigenlijk vanuit ging dat het werkelijkheid ging worden in de toekomst? Deze series schetsten een toekomstvisie waarin hernieuwbare energie al een grote rol speelde. Hoewel vliegende auto’s nog ver van ons verwijderd zijn, hebben we al een aantal veelbelovende innovaties van de energietransitie. Zo maken we ideeën over een duurzame toekomst langzaam waar. Hoe beelden we ons de toekomst vandaag de dag in? Daar zijn we over uit: de wereld is in 2050 energieneutraal en CO2-neutraal. Maar hoe gaan we het doen? Wat zijn de ‘vliegende auto’s’ van de energietransitie?

Hoewel we hard timmeren aan de weg van de energietransitie, zitten we nog maar in de beginfase. Hernieuwbare energie wint wel terrein van fossiele brandstoffen, maar nog niet zo snel als eigenlijk zou moeten. In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11%, in 2019 was dit nog 8%. Deze toename komt grotendeels door de grotere capaciteit wind- en zonne-energie. Het kan – en moet – nog steeds beter, maar elke stijging in het aandeel duurzame energie is positief.

Obstakels op de weg naar duurzaamheid

Op de weg naar duurzaamheid stuiten we al vroeg op obstakels. We hebben te maken met wet- en regelgeving die niet van toepassing is op de energietransitie, en met een probleem op de energiesnelweg. Ons elektriciteitsnet loopt tegen capaciteitsproblemen aan, waardoor minder hernieuwbare energie het net op kan (netcongestie). En dat terwijl Nederland in de toekomst nóg meer hernieuwbare energie gaat gebruiken. Hoe vinden we de juiste balans tussen opwek, capaciteit en verbruik?

Zonnepark Wetterskip Fryslan

Veelbelovende innovaties van de energietransitie

Het opslaan van duurzaam opgewekte energie is een oplossing. Niet alleen voor een ‘overschot’ aan energie, maar ook voor momenten dat de opwek minder is. Denk aan bewolkte dagen of zelfs een (gedeeltelijke) zonsverduistering. Een batterij biedt hier uitkomst voor het distribueren en opslaan van hernieuwbare energie wanneer dat nodig is.

Opslag in elektrische vorm geeft bovendien de laagste conversieverliezen. Ook wordt het toepassen van batterijen en accu’s vanaf 1 januari 2022 een stuk aantrekkelijker. Dan verdwijnt de dubbele energiebelasting bij energieopslag achter een zelfstandige grootverbruikersaansluiting.

Elektrische voertuigen

Maar moet een batterij altijd naast de energiebron geplaatst zijn? Zeker niet. Misschien rijden straks zelfs al onze batterijen rond op de wegen: elektrische voertuigen. Zij kunnen door de vehicle-to-grid-technologie als energieopslag dienen. Deze technologie stelt voertuigen in staat om met het elektriciteitsnetwerk te communiceren. Zo kan energie onttrokken en geleverd worden aan het net.

De batterijtechniek in deze voertuigen wordt ook met het jaar geavanceerder. In 2021 kwam Toyota met een prototype van een accu waarmee een opgeladen auto wel 1000 kilometer kan rijden. Met deze accu, de solid state-accu, verdwijnen veel nadelen van de huidige lithium-ionbatterijen. Met een kleiner risico op brand, een hogere energiedichtheid en maar 10 minuten oplaadtijd is deze nieuwe accu een veelbelovende ontwikkeling voor de toekomst.

Chemische opslag

Maar de chemische opslag van energie heeft de meeste potentie om betaalbaar grote hoeveelheden energie op te slaan, ondanks de iets grotere conversieverliezen. De ogen zijn dan tegenwoordig ook veelal gericht op waterstof, dé energieoplossing van de toekomst. Door met een elektrolyser groene stroom om te zetten in waterstof, zoals gebeurt bij het pilotproject Sinnewetterstof van GroenLeven en Alliander. Met een brandstofcel kan deze waterstof weer omgezet worden in elektriciteit óf gebruikt worden als brandstof voor de industrie of transportsector.

In Europa wordt vanwege de veelbelovende toekomst van waterstof hard gewerkt aan de ‘European Hydrogen Backbone’. Dit is een buizennetwerk voor het transport van waterstof over lange afstand. Ook bestaande leidingen worden aangepast voor waterstof. Zo gaat de Gasunie het gasnetwerk ombouwen voor waterstof uit windenergie. In 2040 wil Europa dat er 23.000 kilometer aan geschikte leidingen ligt. 75% van deze leidingen moet bestaan uit omgevormde gasleidingen en 25% uit nieuw aangelegde leidingen. Waterstof wordt gezien als dé energieoplossing van de toekomst. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) weet het zeker na een doorrekening van een energieplan: energievoorziening op wind, zon en waterstof is mogelijk in 2050.

Duurzaam futuristische innovaties van de energietransitie

De energievoorziening van de toekomst bestaat dus niet simpelweg uit zonne- of windparken die groene stroom leveren aan het netwerk. Om ervoor te zorgen dat de hele samenleving gebruik kan maken van groene stroom, werkt de energiewereld keihard aan nieuwe technieken om de wereld van morgen mogelijk te maken. Geen vliegende auto’s wellicht, wél duurzaam futuristisch.