Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Sustainability Report
Sustainability Report

Ons eerste Sustainability Report

Als koploper in de energietransitie heeft GroenLeven duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We willen nog een stap verder. We geloven ook dat we door transparant te zijn in onze verslaglegging, onze eigen prestaties kunnen verbeteren. Ons eerste Sustainability Report is een aanvulling op het jaarverslag en de eerste mijlpaal op weg naar integrated reporting. Wij denken groot en doen goed.

SDG - Human Rights

Mensenrechten

Wij dragen bij aan een betere wereld door duurzame energieopties te bieden die de energietransitie ondersteunen. Meer dan dat willen we een verantwoordelijke, inclusieve organisatie zijn die alle mensenrechten respecteert. Dit betekent ook dat we met onze activiteiten en praktijken bijdragen aan de SDG’s van de VN.

SDG - Ecological impact and conservation of natural habitats

Ecologische gevolgen en behoud van natuurlijke habitats

Zonnepanelen zijn niet uniek in het gebruik van lichtenergie: mensen, flora en fauna zijn allemaal afhankelijk van de zon om te overleven. Wij willen de natuur in stand houden en tegelijk energie opwekken. Wij erkennen dat de komst van een duurzame energiebron zoals een zonnepark invloed kan hebben op de omgeving, inclusief de bestaande ecologie en biodiversiteit.

SDG - Innovative solutions for clean energy technology

Innovatieve oplossingen voor schone energietechnologie

Tien jaar geleden stond de lokale hernieuwbare energiesector nog in de kinderschoenen. Vandaag groeit en evolueert de sector snel, vooral onder impuls van innovatie die tegemoetkomt aan een groeiende vraag naar toegankelijke, betaalbare en schone energie.

SDG - Efficient energy supply from renewable sources

Efficiënte energievoorziening uit hernieuwbare bronnen

Wij willen ervoor zorgen dat wij schone energie leveren op de meest efficiënte manier, zodat onze activiteiten niet op andere manieren schade toebrengen aan het milieu en de samenleving. Wij optimaliseren onze installaties door gebruik te maken van nieuwe technologie, zorgvuldige planning en voortdurende verbetering van de uitvoering.

SDG - Occupational health and safety

Gezondheid en veiligheid op het werk

Bij GroenLeven zetten we ons in om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren zonder schade aan mensen, zonder schade aan en met zorg voor het milieu. Dit betekent voortdurend luisteren naar onze belanghebbenden en het bereiken van de hoogste kwaliteitsborgings- en controlenormen.

SDG - Local community engagement

Betrokkenheid van de lokale gemeenschap

Als het gaat om duurzame energieprojecten, willen lokale gemeenschappen een stem hebben. Ze willen betrokken worden en beslissingen begrijpen, aangezien sommige effecten en onbedoelde gevolgen behoorlijk heftige, emotionele reacties kunnen oproepen. We hebben geleerd dat het voor GroenLeven en de gemeenschappen belangrijk is om naar elkaars standpunten te luisteren, om vervolgens te beslissen hoe we zaken op elkaar afstemmen en verdergaan.

Hoe dit rapport tot stand kwam

Verantwoording met een ouderwetse jaarrekening is niet meer van deze tijd, vinden wij. Bij GroenLeven willen we de zaken in breder perspectief zien en verantwoorden. Dit verslag is het resultaat van een proces dat wij het afgelopen jaar zijn begonnen om zes thema’s te identificeren en uit te diepen. Thema’s die werden gekozen op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) en gesprekken met interne en externe stakeholders.

Waarom zetten we mensenrechten bovenaan?

Hoewel we op korte termijn de minste invloed kunnen uitoefenen op mensenrechten, staat dit thema bewust bovenaan onze lijst van zes. Wie het oprecht over duurzaamheid heeft, moet namelijk bij de bron beginnen. Dat zijn voor ons mensenrechten. We willen grip krijgen op de hele supply chain. Dat kost misschien een aantal jaren, maar daarmee veranderen we wel de wereld. Naast het vervullen van onze rol in de duurzame energiemarkt, willen wij anderen inspireren en onze ervaringen delen. Wil je weten hoe ons rapport tot stand is gekomen, welke keuzes we waarom maken en wat onze ambities voor de toekomst zijn? Download hieronder het Sustainabilty Report 2021.

Lees hier ons eerste Sustainability Report

Ons Sustainability Report is een aanvulling op het jaarverslag en de eerste mijlpaal op weg naar integrated reporting. Wij denken groot en doen goed.