Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Agri-PV Babberich

Transparante zonnepanelen

Een relatief nieuwe ontwikkeling zijn transparante zonnepanelen. Deze revolutionaire technologie biedt niet alleen de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken, maar ook om dit te doen op een manier die naadloos integreert in onze gebouwen, infrastructuur en gecombineerd kan worden met het bedrijven van landbouw. Traditionele zonnepanelen zijn doorgaans gemaakt van donkere siliciumcellen, die efficiënt zonlicht absorberen. Transparante zonnepanelen zijn ontworpen om licht door te laten terwijl ze nog steeds zonne-energie produceren. Dit opent een wereld van mogelijkheden. 

Grootschalige energieopwek

GroenLeven past transparante zonnepanelen toe in grootschalige zonne-energiebronnen, onder andere in de vorm van glas-glas zonnepanelen. Multifunctioneel ruimtegebruik met zonne-energie is van groot belang in een klein land als Nederland. Transparante zonnepanelen bieden de uitstekende mogelijkheid om combinatiefuncties te ontwikkelen. Zo past GroenLeven transparante zonnepanelen, in de vorm van glas-glas panelen, toe bij agri-pv. Dit is de combinatie van zonne-energie met landbouw en hier in het speciaal bij fruiteelt. Tevens maakt GroenLeven gebruik van lichtdoorlatende zonnepanelen bij drijvende zonneparken. Dit is een belangrijk onderdeel van de diverse natuur- en biodiversiteitsmaatregelen bij drijvende zonneparken.

Piet Albers en zijn fruit

Transparante zonnepanelen bij fruitteelt

De toepassing van transparante zonnepanelen bij fruitteelt is zeer succesvol. Het biedt telers de mogelijkheid om hun gewassen te beschermen tegen weersomstandigheden en tegelijkertijd groene energie op te wekken.  

De transparante zonnepanelen laten voldoende licht door voor de groei van fruit. Denk hierbij aan aardbeien, appels, blauwe bessen, bramen, frambozen, peren, kersen en rode bessen. De transparantie, of de lichtdoorlatendheid, van de zonnepanelen verschilt per fruitsoort. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) heeft GroenLeven daarom diverse onderzoeken gedaan naar de verschillende fruitsoorten en transparante zonnepanelen. Daarbij is gekeken naar onder andere de lichtdoorlatendheid (PAR) van de panelen, het klimaat onder de panelen, temperatuur, reductie gewassenbestrijdingsmiddelen, fruitproductie en de Brix-waarde. 

De transparante zonnepanelen bieden veel voordelen voor fruittelers: 

  • De transparante zonnepanelen bieden bescherming tegen (extreme) weersomstandigheden 
  • De doorzichtige zonnepanelen zorgen voor een stabiel klimaat, waardoor het fruit beter groeit 
  • Daarmee is het werken onder de transparante zonnepanelen ook fijner 
  • De transparante zonnepanelen vervangen de plastic bogen, daarmee zijn transparante zonnepanelen een duurzame oplossing 
  • Dit zorgt ook voor een aanzienlijke kostenbesparing aangezien het plastic niet jaarlijks (en soms eerder door weerschade) vervangen hoeft te worden 

Fruitteler Piet Albers profiteert van de transparante zonnepanelen. In Babberich teelt hij frambozen onder maar liefst 10.250 transparante zonnepanelen, die genoeg groene stroom opwekken voor zo’n 1.250 huishoudens.

Fruitteler Piet Albers uit Babberich
Drijvend zonnepark Bomhofsplas

Transparante zonnepanelen bij drijvende zonnepanelen 

Een ander mooi voorbeeld is een vorm van transparante zonnepanelen die wordt toegepast bij het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas bij Zwolle. Bij dit drijvende zonnepark zijn verschillende nieuwe technieken toegepast. Niet alleen zijn er lichtstraten tussen de zonnepanelen, de zonnepanelen laten zelf ook licht door. Het doorlaten van licht tot het wateroppervlak ondersteunt de ecologie.

Naast deze ecologische toepassingen zijn er meer innovaties die bijdragen de natuur en biodiversiteit bij het zonnepark, denk hierbij onder andere aan biohutten.

Willem Biesheuvel bij drijvend zonnepark Bomhofsplas

De toekomst van transparante zonnepanelen

Transparante zonnepanelen worden nu al toegepast maar zijn ook veelbelovend voor de toekomst. Door hun transparantie wekken ze relatief minder elektriciteit op dan een standaard zonnepaneel, maar door de multifunctionele toepassing gaat er weer een hele nieuwe wereld open. Denk aan bijvoorbeeld de transparante zonnepanelen met fruitteelt of in de gebouwde omgeving. 

Met voortdurende innovatie en onderzoek kunnen deze transparante zonnepanelen een essentiële rol spelen in de energietransitie. Ze bieden een oplossing voor locaties die lastig te verduurzamen zijn of wanneer er minder ruimte is voor de opwek van grootschalige zonne-energie. Door de kracht van de zon te benutten op een manier die harmonieert met de omgeving, kunnen we een duurzamere en veerkrachtigere samenleving creëren voor toekomstige generaties.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen op uw locatie?

Werknemer GroenLeven 2