Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Zonnedak van Nic. Oud
Een duurzame investering voor een heldere toekomst

Zakelijke zonnepanelen

Zakelijke zonnepanelen zijn in een slimme en duurzame keuze voor bedrijven die willen investeren in hun toekomst. Ze bieden zowel economische als duurzame voordelen en kunnen een significante impact hebben op de bedrijfsresultaten. In dit artikel duiken we dieper in op de wereld van zakelijke zonnepanelen.

Wat zijn zakelijke zonnepanelen?

Met zakelijke zonnepanelen wekken bedrijven duurzame energie op en profiteren zij van een aantrekkelijk verdienmodel. Zo zorgen zakelijke zonnepanelen ervoor dat bedrijven minder afhankelijk zijn van hun energieleverancier en tevens minder afhankelijk van de netbeheerder omdat de door de zakelijke zonnepanelen opgewekte stroom direct gebruikt kan worden voor de bedrijfsprocessen. Zakelijke zonnepanelen zijn zonnepanelen die op bedrijfsgebouwen, carport of middels kleine landopstellingen worden geïnstalleerd op of bij de bedrijfslocatie(s).

Bovenaanzicht van een solar carport

Voordelen van zonnepanelen op of bij een bedrijfspand

Er zijn tal van voordelen verbonden aan het investeren in zakelijke zonnepanelen. Hier zijn de belangrijkste: 

 1. Energiebesparing: Door zelf duurzame energie op te wekken weten bedrijven waar ze aan toe zijn en besparen ze op energiekosten. Daarmee mitigeren ze risico’s.  
 2. Onafhankelijk: Door met zakelijke zonnepanelen duurzame stroom op te wekken zijn bedrijven minder afhankelijk van energieleveranciers en netbeheerders omdat zij de stroom direct kunnen gebruiken op hun locatie en in hun bedrijfsvoering  
 3. Wet- en regelgeving: Zakelijke zonnepanelen dragen bij aan het voldoen aan wet- en regelgeving t.a.v. de verduurzaming, zoals de verplichting van energielabel C 
 4. Duurzaamheidsdoelstellingen: Zakelijke zonnepanelen kunnen bedrijven helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door hernieuwbare energie te genereren, de CO2-uitstoot te verminderen en te voldoen aan bijvoorbeeld BENG en BREEAM 
 5. Financiële voordelen: De overheid zet vol in op het verduurzamen van de zakelijke markt en stelt hierin verschillende regelingen ter beschikking. De beschikbare financiële regelingen maken de investering in zakelijke zonnepanelen nog interessanter. Denk hierbij onder andere aan de SDE++-regeling of de verschillende regionale subsidies voor de realisatie van zakelijke zonnepanelen in vorm van een zonnecarport 
 6. Duurzame uitstraling Bedrijven die investeren in zonne-energie positioneren zich als duurzame en verantwoordelijke ondernemingen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen op uw locatie? Vraag een adviesgesprek aan

Werknemer GroenLeven 2

Zonnepanelen zakelijk aanschaffen

De wereld van (duurzame) energie wordt steeds complexer en geavanceerder. Vandaag de dag zijn er talloze mogelijkheden en regelingen om bedrijfslocaties te verduurzamen. Deze verduurzaming wordt in veel gevallen zelfs verplicht gesteld door de overheid. Denk aan het verplichte energielabel C voor kantoorruimtes.

Uitdagingen begrijpen en kansen benutten
Jens van der Laan, Hoofd Energieoplossingen van GroenLeven

Zonnepanelen zakelijk aanschaffen

De wereld van (duurzame) energie wordt steeds complexer en geavanceerder. Vandaag de dag zijn er talloze mogelijkheden en regelingen om bedrijfslocaties te verduurzamen. Deze verduurzaming wordt in veel gevallen zelfs verplicht gesteld door de overheid. Denk aan het verplichte energielabel C voor kantoorruimtes.

Maar hoe begin je als bedrijf? Hoe schaf je zakelijke zonnepanelen aan. En wat is de meest rendabele en logische stap voor bedrijven om te verduurzamen? Hoe ziet de toekomst van het bedrijf eruit? En als het bedrijf een keuze maakt, welke impact heeft deze keuze. GroenLeven helpt bedrijven graag met het zetten van de eerste stap. Dat doen we op basis van de behoefte van het bedrijf, de toekomstplannen en de mogelijkheden op de bedrijfslocatie(s). We voeren een uitgebreide studie uit om verschillende duurzame opwekopties en afwegingen grondig in kaart te brengen. In deze haalbaarheidsstudie verzamelen we gedetailleerde informatie middels onder andere gesprekken, locatiebezoek(en) en locatiescans, waardoor we een integrale analyse kunnen opstellen, inclusief businesscase op maat.

Stappen naar een energieoplossing op maat

Kennismaking  

 • Leren over de toekomstplannen van uw onderneming 
 • Kaders en doelen opstellen van de studie  
 • Key stakeholders en tijdslijn vastleggen

Informatie verzamelen over uw bedrijf  

 • Huidige en toekomstige verbruik van energie  
 • Huidige civiele en elektrotechnische situatie  
 • Kwaliteits- en veiligheidseisen 

Technische schouw  

 • Opwek locaties in kaart brengen  
 • Huidige staat van dak en/of parkeerplaats beoordelen  
 • Overige locatie specifieke kansen en beperkingen bekijke

Scenario analyse  

 • Uitwerken van de verschillende technische en financiële scenario’

Presentatie uitkomsten  

 • Rapport met uitkomsten haalbaarheidsstudie presenteren op locatie 

Ontwikkelfase 

 • Vergunningen aanvragen
 • Grondonderzoeken uitvoeren  
 • Aansluitvermogens regelen
 • Subsidies en financiering  

Check

 • Definitieve wensen gezamenlijk vastleggen tot we overgaan op realisatie

Realisatie  

 • Dit is de bouwfase waarin de zakelijke zonnepanelen daadwerkelijk worden geïnstalleerd. In de realisatiefase zijn vijf onderdelen te onderscheiden: het bouwen of installeren van de DC-zijde van het systeem, in geval van zonnecarports de constructie en fundering realiseren, het aansluiten van de AC-zijde, de inbedrijfstelling, de bemetering en de oplevering. Naleving van de gedragscode (gedragscode zon op grote daken – link) die bedoeld is voor zakelijke zonnepanelen op grote daken is belangrijk om de veiligheid en kwaliteit van de installatie te garanderen

Exploitatie 

 • De exploitatiefase van een zonnestroomsysteem is aangebroken. Goed beheer en onderhoud kunnen het verschil maken. De basis van het beheer van een zonnestroominstallatie is monitoring van het systeem en waar nodig uitvoeren van storingsherstel, en periodieke inspecties mede om te voorkomen dat storingen optreden. 

Zakelijke zonnepanelen: slimme investering

Zonnepanelen zakelijk aanschaffen is een slimme en duurzame investering voor bedrijven. Niet alleen kunnen ze helpen om de energiekosten te verlagen, maar ze kunnen ook bijdragen een onafhankelijke energievoorziening, het voldoen aan wet- en regelgeving en het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. GroenLeven helpt met innovatie energieoplossingen bedrijven bij het realiseren van een duurzame toekomst. Van A tot Z: ontwikkeling, realisatie exploitatie, onderhoud en optimalisatie. Wilt u meer weten over de energieoplossingen en zakelijke zonnepanelen van GroenLeven? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen op uw locatie?

Werknemer GroenLeven 2