Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

SHEC Oudehaske coöperatie
Rommert Stellingwerf, Piet Dijkstra en Gerard Adema van de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie

SHEC: de Heerenveense energietransitie van onderop

Geplaatst op 14 maart 2024

Samen de krachten bundelen om te kunnen investeren in de energietransitie van hun gemeente, dat is het doel van de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC), een overkoepelende organisatie bestaande uit de coöperaties Duurzaam Akkrum-Nes, Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn en Energie Coöperatie Aengwirden. Eind 2021 kocht de energiecoöperatie haar eerste en eind 2023 haar tweede zonnepark van GroenLeven op de waterplas De Dolten. Maar ze hebben nog veel meer in petto, vertellen Piet Dijkstra, Rommert Stellingwerf en Gerard Adema van SHEC.

Samen staan we sterker en kunnen we meer betekenen voor de energietransitie in de gemeente Heerenveen. Met die de gedachte werd de overkoepelende coöperatie opgericht. “Als je echt iets wilt betekenen, dan kun je beter de krachten bundelen,” vindt Piet Dijkstra, voorzitter van SHEC.

“Het is fantastisch om op lokaal niveau, met lokale mensen mee te doen met de oplossing van een belangrijk en wereldwijd probleem.”
Rommert Stellingwerf, Penningmeester Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie
SHEC Oudehaske coöperatie

En dat blijkt, nu de coöperatie eind 2023 haar tweede zonnepark van GroenLeven kocht en daarmee eigenaar is van beide drijvende zonneparken op een zandwinplas aan De Dolten. Daar blijft het echter niet bij: de coöperatie is bezig met het ontwikkelen van het zonnepark Klaverblad-Noordoost, tegenover het International Business Park Friesland in Heerenveen.

“De effecten van zulke grote projecten die we hebben aangekocht en zelf ontwikkelen, van tientallen megawatt, zijn veel groter op de energietransitie dan wat een kleinere organisatie individueel kan bereiken,” zegt Dijkstra. Hij was in 2013 een van de oprichters van de energiecoöperatie Duurzaam Akkrum-Nes. “Toen we ruim tien jaar geleden begonnen, gingen we vooral bij de mensen thuis langs. Als ik kijk waar we nu staan, is dat ongelooflijk. Van tientallen panelen naar tienduizenden. Daar krijg ik veel energie van.”

Energie van onderop

De drie bestuursleden van SHEC, Piet Dijkstra (voorzitter), Rommert Stellingwerf (penningmeester) en Gerard Adema (secretaris), zijn gemotiveerd om een bijdrage leveren aan de maatschappelijke problemen van deze tijd. Stellingwerf: “Het is fantastisch om op lokaal niveau, met lokale mensen mee te doen met de oplossing van een belangrijk en wereldwijd probleem. We staan voor een enorme opgave en ik denk dat het heel belangrijk is om met een beweging van onderop, met vrijwilligers, dingen voor elkaar te krijgen.”

Dat betekent niet dat het altijd even makkelijk is. De aankoop van zowel zonneparken Oudehaske I als II was een intensief proces, volgens Gerard Adema. “Het is een proces van maanden. Je kijkt heel goed naar wat je gaat kopen en er wordt veel onderzoek gedaan, zowel technisch als juridisch. Je komt van alles tegen tijdens zo’n proces. Dat vraagt veel tijd en expertise. Voor een deel hebben we die in huis, maar we hebben veel gehad aan externe adviseurs. Je moet het ook niet allemaal zelf willen doen, daar loop je onnodig risico mee.”

Bovenaanzicht drijvend zonnepark Oudehaske
“Alle revenuen van de zonneparken worden opnieuw gebruikt om te investeren in de energietransitie en andere leefbaarheidsprojecten in de gemeente Heerenveen.”
Piet Dijkstra, Voorzitter Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie

Lokale investeringen in de energietransitie

De aankoop van het drijvende zonnepark Oudehaske II is deels gefinancierd door Triodos Bank en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en deels vanuit de inkomsten van Oudehaske I. Adema: “Vaak is het zo dat energiecoöperaties niet altijd de middelen hebben om zo’n grote aankoop te doen. Triodos financiert een deel, maar niet alles. Het is dan prachtig dat er een fonds bestaat als FSFE die dit soort investeringen mogelijk maakt. Het FSFE is nu voor 49% aandeelhouder van het zonnepark, maar er zijn afspraken dat de aandelen uitgebreid worden naar SHEC.”

SHEC Oudehaske coöperatie

SHEC hoopt medio 2030 een capaciteit aan zonneparken te hebben gerealiseerd waarmee zo’n 30 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van de gemeente Heerenveen duurzaam wordt opgewekt. Dijkstra: “Het doel is dat we zo snel mogelijk afstappen van fossiele energie en zo duurzaam mogelijk gaan leven, onder andere met gebruik van duurzaam opgewekte energie. Daar willen we als coöperatie geen geld aan verdienen, alle revenuen worden opnieuw gebruikt om te investeren in de energietransitie en andere leefbaarheidsprojecten in de gemeente Heerenveen.”

“In de eerste plaats gaan we met de inkomsten de financiering terugbetalen”, vult Stellingwerf aan. “Uiteindelijk willen we de inkomsten van de zonnebronnen gebruiken als aanjager van nieuwe grote energieprojecten. Dat kan van alles zijn: batterijen, windmolens, zonneparken… We hebben het allemaal nodig in de energietransitie.”

Meer weten over participatie en lokaal eigendom?

In Nederland werken we hard aan ambitieuze klimaatdoelen en bevinden we ons midden in de energietransitie. Samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en burgers is essentieel om deze doelen te bereiken en de juiste snelheid te behouden.

Meer klantverhalen