Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

duurzame statement van roelofs
Marcel Grit, commercieel directeur en Arnold Nijland, manager zandwinning bij Roelofs Groep

Het duurzame statement van Roelofs B.V.

Geplaatst op 05 maart 2021

Drijvende zonnepanelen zo ver het oog reikt: dat zie je sinds 2019 op de zandwinplas Tynaarlo van Roelofs Groep. De plas, waar tot die tijd actief zand gewonnen werd, kreeg er met de komst van 23.000 zonnepanelen een unieke functie bij als duurzame energiebron. En we hebben er inmiddels nog een schepje bovenop gedaan. GroenLeven heeft het drijvende zonnepark op de plas in Tynaarlo uitgebreid met maar liefst 4 hectare extra aan zonnepanelen. En het duurzame statement van Roelofs houdt niet op bij dit zonnepark. Het bedrijf is in alle aspecten van de bedrijfsvoering bezig met duurzaamheid.

Roelofs vierde in 2020 haar 60-jarig bestaan. Een oud familiebedrijf dus, maar zeker niet ouderwets. Sinds 1960 kijkt Roelofs namelijk al ver vooruit naar de toekomst in de infrasector.

“We zijn te gast in de omgeving waarin we werken, en we moeten dit dan ook netjes behandelen en achterlaten.”
Marcel Grit, Commercieel directeur Roelofs B.V.
Drijvend zonnepark zandwinplas

Marcel Grit, commercieel directeur bij Roelofs, legt uit: “Ons bedrijf kenmerkt zich door 4 takken van sport: we zijn actief in wegenbouw en infra, zandwinning, gebiedsontwikkeling en als ingenieursbureau. We vinden het belangrijk om hierin altijd te kijken naar multifunctionele gebiedsontwikkeling, zoals we gedaan hebben bij de zandwinplassen Sekdoorn en Tynaarlo.”

Duurzame bedrijfsvoering vanaf dag één

Duurzaamheid heeft sinds de begindagen van het bedrijf een belangrijke plaats gehad in de organisatie. Marcel: “We zijn een familiebedrijf dat in het bezit is van aanzienlijke stukken Nederland. Dat betekent ook dat wij rentmeester zijn over deze gebieden en goed willen zorgen voor deze omgevingen. We zijn te gast in de omgeving waarin we werken, en we moeten dit dan ook netjes behandelen en achterlaten.”

Het bedrijf heeft zeven duurzame pijlers geïntroduceerd voor de bedrijfsvoering. Aan de hand daarvan onderneemt Roelofs op een maatschappelijk verantwoorde manier. “De agenda’s van het Klimaatakkoorden geven handvatten om de duurzame pijlers waarop we werken concreet te maken. Dit zijn bijvoorbeeld Slim werken, Life-long-learning, Smart mobility, Circulaire economie en dus ook Energie, zoals gebleken is uit de komst van de zonneparken op onze zandwinplassen. In zekere zin vormen ze onze eigen SDG’s (Sustainable Development Goals).”

Het duurzame statement van Roelofs: zonneparken, waterstof en warmte uit het wegdek

GroenLeven sloeg een aantal jaar geleden de handen ineen met Roelofs om de duurzame doelen waar te maken. Sindsdien hebben de partijen een aantal studies gedaan om te kijken hoe de zandwinlocaties van de organisatie een extra functie konden krijgen. Met mooie resultaten: drijvende zonneparken op twee zandwinplassen, bij Zwolle en Tynaarlo. Bij het zonnepark Tynaarlo is 4 hectare extra aangelegd, bestaande uit 16.000 zonnepanelen.

drijvend zonnepark tynaarlo

Arnold Nijland, manager zandwinning bij Roelofs, vertelt: “De komst van het zonnepark in Tynaarlo klonk bij iedere betrokken stakeholder vanaf het begin al als muziek in de oren. We hebben toen een stuk van de zandwinplas gekozen waar de zandwinning afgerond was. Zo kon deze ruimte een nieuwe functie krijgen als groene energiebron. Later kwam er nog een extra stuk plas beschikbaar, dus was een uitbreiding van het zonnepark een logisch gevolg. Ook dit hebben we uitgevoerd met GroenLeven, waarmee we een goede samenwerking hebben. Samen met hen zetten we met deze drijvende zonneparken stappen in onze klimaatambities.”

Maar de groene ambities van Roelofs stoppen niet bij zonne-energie. Samen met GroenLeven onderzoekt het bedrijf ook de toepassing van waterstof, om de directe omgeving te kunnen voorzien van schone energie. Ook aan de infra-zijde van de Roelofsdisciplines liggen duurzame kansen voor de toekomst. “Ons wegennet biedt bijvoorbeeld kansen voor de opslag en inzet van warmte. Hoe kan riolering een rol gaan spelen? En hoe houd je een wijk koel? Wat kan de groenvoorziening hierin bieden? Onze interne kennisclusters houden zich bezig met vraagstukken zoals deze, zodat we concreet oplossingen kunnen ontwikkelen en toepassen.”

“De komst van het zonnepark in Tynaarlo klonk bij iedere betrokken stakeholder vanaf het begin al als muziek in de oren. Samen met GroenLeven zetten we met deze drijvende zonneparken stappen in onze klimaatambities.”
Arnold Nijland, Manager zandwinning bij Roelofs

Groene stappen, groenere toekomst

Roelofs maakt dus flinke stappen naar een toekomst waarbij we niet ontkomen aan veranderingen. Arnold: “We hebben met zijn allen een grote verandering ingezet, en ik verwacht dat we hier een versnelling in zullen zien. 2030 is dichterbij dan we denken, maar we hebben eerder bewezen dat we in 10 jaar veel kunnen bereiken. Denk maar aan de tijd van de eerste auto’s, rond 1900: in 10 jaar tijd gingen we van paard en wagens naar een voor die tijd complexe automobiel. Moet je nagaan wat we in een decennium anno nu moeten kunnen bereiken!”

Bent u eigenaar van een zandwinplas, baggerdepot, groot waterbassin of een ander soort binnenwater?

Wilt u graag verduurzamen, op energiekosten besparen, extra rendement uit uw water halen en bijdragen aan een schonere wereld? De drijvende zonneparken van GroenLeven bieden de perfecte toekomstbestendige oplossing.

Meer klantverhalen