Kunnen zonneparken zonder subsidie?
Siebren Zijlstra (CFO GroenLeven)

Zonneparken kunnen straks zonder subsidie. Volgens Siebren Zijlstra, CFO van GroenLeven, moet dat omstreeks 2025 haalbaar zijn. ‘In 2015 heeft TenneT een onderzoek uitgevoerd wanneer zonneparken zonder subsidie kunnen. Daaruit kwam naar voren dat in 2025 de prijs voor opwekking in München rond de vijf cent per kWh zou komen te liggen. Wat zie je nu?’, lacht hij. ‘Bij huidige tenders in die regio wordt nu al ingestoken op 4,6 cent per kWh.’ 

Volgens hem kan dat vooral op het conto van technologische vorderingen worden geschreven. ‘Sinds de jaren ’70 is de prijs voor zonnecellen met 99 procent gedaald. Het einde is nog lang niet in zicht: productiekosten dalen nog verder net als inverters, terwijl celrendementen zijn opgelopen naar 18 tot 20 procent.’

Er is meer. Stijgende vraag en afnemend niet-duurzaam aanbod spelen een bepalende rol. ‘Duitsland neemt in 2022 afscheid van kernenergie, België in 2025’, vervolgt hij. ‘Aan de andere kant zie je een structurele onderstroom: de opkomst van gasloos wonen, elektrisch vervoer en elektrificatie van de samenleving, oplopend van twintig naar vijftig procent in 2030. Zonneparken leveren stabiele rendementen op. BayWa r.e., moederbedrijf van Groen- Leven, heeft al een subsidieloos park in Spanje gerealiseerd: Don Rodrigo bij Sevilla.’

BIODIVERSITEIT OP BALANS

Nu is Zuid-Spanje met ruim 1700 zonuren Neder- land niet. Ons land telt slechts 950 zonuren per jaar. ‘Dat heeft invloed op hoe snel zon-neparken in Nederland subsidieloos kunnen worden gebouwd. Ook hebben we in Nederland te maken met een hogere grondprijs en is financiële participatie vanuit de samenleving belangrijk. GroenLeven zet in op dubbelgebruik van locaties – denk aan zon op water – en stelt lokaal centraal, zoals bij het meest lokale zonnepark van Nederland in Emmen.’ 

Zijlstra voegt eraan toe: ‘niet alles van waarde kan je in prijs uitdrukken. Het is van belang om biodiversiteit te stimuleren om externe effecten te voorkomen. We moeten toegroeien naar een model waarin economie en ecologie hand in hand gaan.’

LADDER NAAR DE ZON

GroenLeven omarmt de zonneladder maar weet dat die op gespannen voet met terugverdientijden en mogelijk subsidieloos bouwen van PV installaties staat: op daken valt de kostprijs door constructie- en veiligheidseisen ruim tien procent hoger uit. Zijlstra: ‘daarom zijn we onlangs een pilot gestart met zuignappen die veertien panelen in één keer kunnen plaatsen. Dat brengt de kosten aanzienlijk terug.’

Als subsidieloze zonnesystemen bereikt zijn, ziet de CFO een toekomst die bepaald wordt door drie elementen: de elektriciteitsprijs, blockchain voor digitale zekerheid en lokale coöperaties. ‘Dat is niet alleen duurzaam maar voor de komende twintig tot veertig jaar ook heel veerkrachtig en stabiel: ‘boring’ is het nieuwe sexy.’