Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

drijvend zonnepark tynaarlo multifunctioneel ruimtegebruik

Multifunctioneel ruimtegebruik

In een land waar ruimte schaars is, geloven wij in zonne-energie met multifunctioneel ruimtegebruik.

GroenLeven zag al vroeg in dat multifunctioneel ruimtegebruik met zonne-energie de weg voorwaarts is. Het begon voor GroenLeven met het plaatsen van zonnepanelen op daken van agrariërs en bedrijven, en groeide uit naar een breed aanbod van projecten met een dubbelfunctie. We streven ernaar om met onze projecten de schaarse ruimte in Nederland zo effectief mogelijk te benutten. Met zonnepanelen op grote daken, water, grond, industrieterreinen, vuilstorten, parkeerplaatsen, luchthavens en boven zacht fruit is GroenLeven uitgegroeid tot marktleider in zonne-energie in Nederland.

Onze inzet voor energie

Multifunctioneel ruimtegebruik als standaard

Zonne-energie op daken

Een dubbelfunctie die geen extra oppervlakte opeist en die ondernemers helpt te verduurzamen.

Zonne-energie op land

Boven fruit, op land in combinatie met natuurversterking of landbouw, of op parkeerplaatsen als zonnecarport.

Zonne-energie op water

Met ons unieke eigen systeem drijven zonnebootjes op (voormalige) zandwinplassen.

Onze expert in multifunctioneel ruimtegebruik

Bij GroenLeven staat multifunctioneel ruimtegebruik centraal. Zo heeft GroenLeven al meer dan een half miljoen drijvende zonnepanelen gerealiseerd op (voormalige) zandwinplassen. Willem Biesheuvel, Hoofd Projectmanagement bij GroenLeven, is betrokken bij alle fases van de realisatie van multifunctionele projecten. Zo ook bij het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle. Een voorbeeldproject: multifunctioneel ruimtegebruik op een zandwinplas, aandacht voor natuur en ecologie met o.a. biohutten en het zonnepark is volledig in lokaal eigendom. Willem vertelt u graag hoe het realiseren van zo'n drijvend zonnepark in zijn werk gaat.

Willem bij een drijvend zonnepark
Zonnedak Avek Surhuisterveen

Zonne-energie op daken

De meest populaire vorm van multifunctioneel ruimtegebruik met zonne-energie zijn zonnedaken; een dubbelfunctie die geen extra oppervlakte opeist. GroenLeven richt zich op grote zonnedaken van minimaal 1 megawatt. Door eigen energie op te wekken met een zonnedak draagt een bedrijf bij aan energieafhankelijkheid én groenere planeet. Bovendien helpt deze verduurzaming om bedrijven toekomstbestendig te maken.

Ondanks het feit dat zonnedaken de meest voor de hand liggende vorm van multifunctioneel ruimtegebruik zijn, zijn niet alle daken geschikt. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is maar 8% van de potentieel geschikte daken direct te gebruiken voor zonnepanelen. Voor de rest zijn aanpassingen nodig. Zo moet bijvoorbeeld 75% van de staldaken verstevigd worden om panelen te kunnen dragen en zijn veel grote daken alleen berekend op maximale sneeuwbelasting.

"Zonneparken kunnen, mits goed ecologisch ingericht, goed zijn voor de natuur en biodiversiteit. Bij de onderzochte zonneparken werden onder andere hogere dichtheden muizen en vlinders waargenomen dan in nabijgelegen gebieden en deden sommige vogelsoorten het ook beter."
Onderzoekers Rudolf Agricola School for Sustainable Development, Rijksuniversiteit Groningen
zonne-energie boven zachtfruit

Zonne-energie op land

Om vaart te houden in de energietransitie en de elektrificatie door te kunnen zetten, zijn naast zonnedaken nog andere vormen van hernieuwbare energie nodig. Zonneparken op land spelen ook een belangrijke rol in de overgang naar een duurzamere toekomst. Dat zonne-energie op land ook multifunctioneel is, heeft GroenLeven bewezen met zonne-energieprojecten boven fruit, op voormalige vuilstorten, op restgronden zoals luchthavens of als carport.

Maar ook zonne-energie op landbouwgrond kan een dubbelfunctie bevatten, zoals wij laten zien in combinatie met natuur- en biodiversiteitsstimulans, landbouw, batterijopslag, waterstofopwek en kleinvee en slechte gronden als oxiderende veengrond. Met al deze multifunctionele mogelijkheden kunnen zonneparken op land in brede mate bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en netcongestieproblematiek.

Drijvend zonnepark Sellingen

Zonne-energie op water

In Nederland, een waterrijk en maritiem land, is de inzet van zonne-energie op water een logische stap. Naast rivieren, meren en plassen beschikt Nederland over industrieel water, zoals zandwinningsplassen. GroenLeven realiseerde, met een eigen systeem, al meer dan een half miljoen zonnepanelen op water. Nederland is daarmee koploper in Europa. Het specifieke systeem houdt rekening met de natuur, biodiversiteit en de waterkwaliteit. Dat blijkt ook uit onderzoek. Een mooi voorbeeld van een drijvend zonnepark is het zonnepark op de Bomhofsplas met biohutten dat tevens volledig in lokaal eigendom is.

De uitdagingen van multifunctioneel ruimtegebruik

Er zijn veel mogelijkheden om zonnepanelen op een multifunctioneel manier toe te passen in Nederland. GroenLeven heeft bewezen wat er allemaal mogelijk is. Toch kennen veel vormen van multifunctioneel ruimtegebruik uitdagingen. Zonne-energie opwekken als dubbelfunctie is namelijk geen goedkope oplossing. Multifunctioneel ruimtegebruik is kostbaarder dan een standaard zonnepark op een stuk land: meer materiaal, zwaardere eisen, andere wet- en regelgeving, intensiever onderhoud en arbeidsintensiever om te realiseren.

Als we optimaal rekening willen houden met mens, milieu en natuur, zullen dubbelfuncties het nieuwe normaal moeten worden. Multifunctioneel ruimtegebruik moet dan echt ondersteund worden door de overheid om écht het goede te kunnen doen. Gelukkig is daar steeds meer oog voor. Zo stellen diverse provincies bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor het realiseren van zonnecarports.

Multifunctioneel ruimtegebruik is essentieel in de Nederlandse energietransitie. Het maakt een locatie duurzamer, rendabeler en levert een stuk meer draagvlak. Wanneer we met creativiteit en motivatie op zoek gaan naar kansen, dan biedt zelfs ons kleine land meer dan voldoende ruimte: waar een wil is, is een weg.

Multifunctionele projecten van GroenLeven

Meer weten over onze inzet voor multifunctioneel ruimtegebruik?

Ontdek onze nieuwste multifunctionele projecten. Van het zonnepark van Attero op een voormalige vuilstort, de zonnecarport bij DierenPark Amersfoort tot een groot zonnedak bij Goodman in Alblasserdam. Van het grootste drijvende zonnepark van Europa in Sellingen met grootschalige batterijopslag tot het grootste zonnepark van Europa boven fruit Sint Oedenrode. We zetten graag al onze multifunctionele zonne-energieprojecten voor u op een rij.

Zonnecarport DierenPark Amersfoort