Al het duurzame komt veilig
In gesprek met HSEQ manager Juliette de Bruin over het belang van veilig werken in de energietransitie

Geplaatst op: 25-11-2021

De markt van hernieuwbare energie is nog relatief nieuw. Veel ontwikkelaars, brancheverenigingen en wetgevers zijn volop bezig met het ontwikkelen van eisen, wetten en werkwijzen om ervoor te zorgen dat Nederland de energietransitie zo veilig en risicoloos mogelijk door kan maken. Om dat écht tot een succes te brengen moeten de communicatiestromen nog strakker worden georganiseerd, zegt Juliette de Bruin, HSEQ manager bij GroenLeven. “Door dat proces samen te professionaliseren kunnen we de beste kwaliteit leveren en sneller, prettiger en veiliger werken.”

Samen met diverse HSE-coaches en coördinatoren schuift Juliette ’s middags aan tafel met de kerngroep zonnepanelen van de Brandweer. Diverse vraagstukken worden op tafel gelegd. Is de afstand tussen de panelenrijen op een zonnepark wel groot genoeg om er met een brandweerwagen doorheen te kunnen? Hoe kunnen we de zonneparken zo inrichten dat het risico op incidenten zo laag mogelijk blijft? En hoe brengen we deze veiligheidseisen over aan andere leden in de branche? Juliette: “We komen er in dit soort gesprekken achter dat kleine aanpassingen in onze ontwerpen en werkwijzen grote verschillen kunnen maken, mocht er een incident plaatsvinden. Samen maak je dan praktische afspraken, die het in het vervolg voor iedere betrokken partij veel makkelijker maakt.”

Na het gesprek stelt de brandweer een rapport op waarin zij hun eisen en wensen voor de zonne-energieinstallatie kenbaar maken. GroenLeven laat diverse interne experts hier vervolgens naar kijken vanuit eigen perspectief, om zo tot een zeer bruikbare ‘handleiding’ te komen. Juliette: “Dit soort rapporten willen we aanbieden bij bijvoorbeeld branchevereniging Holland Solar, waar GroenLeven bij is aangesloten, om er zo voor te zorgen dat de gehele branche gebruik kan maken van deze inzichten. Die informatievoorziening is cruciaal om onze jonge branche zo kwalitatief en veilig mogelijk vooruit te helpen, en daarom neemt GroenLeven momenteel daar graag de voortrekkersrol in”

Bewustzijn ontwikkelen

Ook intern is het een onderwerp waar erg zorgvuldig mee om wordt gegaan. Juliette: “We gaan er erg serieus mee om, niet enkel de HSEQ-afdeling maar alle collega’s. Er wordt vanaf het moment dat een collega start bij GroenLeven bewustwording gecreëerd voor veilig werken. In het veld, maar ook op kantoor. We werken veilig of niet.”

De coaches bij GroenLeven zorgen ervoor dat iedereen weet hoe we werken, waarom we zo werken, onze sterke visie op veiligheid en wat er verwacht wordt van de medewerker. Juliette: “Zo kunnen we de kwaliteit aan onze partners leveren die we beloven.”

Hoe wordt er omgegaan met een incident als deze wel plaatsvindt? Juliette: “Gelukkig gebeurt het erg weinig, maar het blijft mensenwerk; als er toch een incident plaatsvindt hebben we heldere protocollen om de situatie snel veilig te maken en de learnings te gebruiken om het in het vervolg te voorkomen. We gebruiken bijvoorbeeld het systeem Quentic, waardoor dit soort gevallen goed beheersbaar blijven. Wij werken volgens uitgebreide projectplannen en doen bovendien regelmatig werkplekinspecties om te garanderen dat GroenLeven het werk levert volgens de wetgeving en contracten.”

Laag risico, hoge opbrengst

Voor een opdrachtgever/partner is het belangrijk om te weten dat deze te maken heeft met een ontwikkelaar die het werk op de meest veilige wijze verricht en daarmee hoge kwaliteit en lage risico’s borgt. Juliette: “Het kan het best lastig zijn om een keuze te maken. Hoe weet je of een ontwikkelaar écht veilig werkt? Informatievoorziening is hierin ontzettend belangrijk, bijvoorbeeld over de certificeringen en kwaliteitsnormen die een bedrijf hanteert.”

GroenLeven is vanzelfsprekend gecertificeerd voor de kwaliteitsnormen ISO9001, ISO14001 en VCA-P en werkt volgens onder andere NEN1010, NEN3140 en Scope 12. Juliette: “Ook werken we momenteel toe naar een aannemersprocedure om ervoor te zorgen dat hetgeen wij verwachten van onze aannemers op het gebied van veiligheid en kwaliteit goed vastgelegd is. Communicatie is simpelweg het allerbelangrijkste ingrediënt in het proces om de beste kwaliteit te kunnen leveren en prettiger, sneller en veiliger te kunnen werken.”

Maatwerk

Maar ondanks alle standaarden, certificeringen en protocollen is er volgens Juliette genoeg ruimte voor maatwerk. “Je ziet dat partners met een middengroot tot groot bedrijf vaak veeleisender zijn dan kleinere (agrarische) bedrijven, wat vaak ook vanuit het vraagstuk van verzekerbaarheid komt.  Hoe dan ook hebben we voor beide groepen een duidelijke veiligheidsstandaard en kunnen we naar wens en noodzaak bijschakelen. Zo kunnen onze partners met een gerust hart hernieuwbare energie opwekken; al het duurzame komt immers veilig,” besluit Juliette met een glimlach.