Artikel over zonnepark Wirdum in de Leeuwarder Courant

Geplaatst op: 29-03-2017

In de Leeuwarder Courant is een bericht geplaatst over het zonnepark in Wirdum.
GroenLeven heeft onlangs het dorpsbelang van Wirdum schriftelijke en mondeling op de hoogte gesteld van een vergunningaanvraag die wij hebben gedaan voor de ontwikkeling van twee zonneparken grenzend aan de Haak op de locaties Wirdum Oost en Wirdum West. In die brief hebben we toegelicht van het hoe, waarom en achtergrond van de door ons onlangs ingediende vergunningaanvraag.
 
GroenLeven is al geruime tijd bezig met de planvorming voor een zonnepark op deze locaties (zie bijlage met daarin het blauw gearceerde gedeelte). Het was voor de inwoners van Wirdum en voor ons een onaangename verrassing dat de fa. Kronos op een vrij agressieve manier plannen bekend maakte. Plannen waarvoor enkele grondeigenaren geen toestemming hadden gegeven. Die plannen stuiten op onbegrip en weerstand. Onze plannen zijn daarentegen naar ons idee bescheidener en houden nadrukkelijk rekening met de belangen van de inwoners. De reden dat planvorming bij GroenLeven meer tijd in beslag neemt, heeft te maken met onze visie dat we met de mensen, voor en door de mensen in de regio een dergelijk zonnepark tot stand willen laten komen. Dit achten wij zeer belangrijk omdat onze ervaring leert dat omwonenden niet tegen zonne-energie zijn, maar wel tegen een overval tactiek en graag vooraf betrokken willen worden in de planvorming en ontwerpproces. Vanwege de ingediende vergunningsaanvragen zien wij ons, om toch een positie te houden voor het ontwikkelen van een zonnepark, nu ook genoodzaakt om een vergunningsaanvraag in te dienen.

De ontwikkeling van zonneparken doen wij anders dan onze collega’s en dat is de aanleiding van onze brief. Wij hechten bij de ontwikkeling van een zonnepark groot belang aan draagvlak van de nabij gelegen inwoners en betrokkenen. Dit was ook een zeer belangrijk uitgangpunt van de eigenaren van de grond. Van zelf sprekend dienen de gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland achter het plan te staan.
In onze aanpak is nadrukkelijk ruimte ingebouwd om met de omwonenden in gesprek te gaan hoe voor iedereen een dergelijk zonnepark zo goed mogelijk in het landschap kan worden ingepast en hoe inwoners en bedrijven daar voordeel bij kunnen hebben. GroenLeven heeft inmiddels veel ervaring in het betrekken van de belanghebbenden. Zo hebben wij bijvoorbeeld in Middelburg een park ontwikkeld waarbij omwonenden in het park participeren via een energie coöperatie. Met het bestuur van het dorpsbelang Wirdum, hebben kunnen toelichten hoe we participatie ook in Wirdum in praktijk kunnen brengen.

Op de hoogte blijven van het GroenLeven nieuws? Schrijf u direct in en ontvang onze nieuwsbrief.