Bouw drijvend zonnepark Beilen in volle gang

Geplaatst op: 18-03-2021

GroenLeven bouwt een drijvend zonnepark op De Mussels in Beilen. Op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur worden bijna 40.000 drijvende zonnepanelen geïnstalleerd. Met het nieuwe zonnepark, dat voldoende stroom zal opwekken voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe, zet GroenLeven een mooie stap in de energietransitie.

Ook de gemeente Midden-Drenthe zet met de komst van het zonnepark een belangrijke stap in haar duurzame ambities. Jan Schipper, wethouder gemeente Midden-Drenthe: “De gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen profiteren van een zonnepark en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de ruimte. Wij streven bij de aanleg van een zonnepark naar lokaal eigendom, of het storten van een bedrag in een gebiedsfonds. Op deze manier hebben inwoners direct of indirect profijt van een zonnepark bij hen in de buurt. Het zonnepark wat GroenLeven ontwikkelt bij De Mussels voldoet aan deze eis. Wij werken dus ook graag mee aan dit initiatief.”

Lokaal eigenaarschap

Vanuit het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om een zonnepark voor minimaal 50% in lokaal eigendom te laten zijn. Dit vertaalt zich door naar het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Marike Hoekstra, verantwoordelijk projectontwikkelaar bij GroenLeven: “In Beilen was er de ambitie om met dit drijvende zonnepark handen en voeten te geven aan de Regionale Energiestrategie in Drenthe. Het zonnepark draagt bij aan de vergroening van de stroom. We hebben hier samen met de gemeente en de provincie een stap extra gezet, om te komen tot lokaal eigendom van het zonnepark. Hiervoor zijn we al sinds de zomer van 2020 in gesprek met lokale energiecoöperaties en haar vertegenwoordigers, de gemeente en de provincie. Zo werken we samen aan de realisatie van een duurzame bron van energie, in en voor Beilen. “

Voor direct omwonenden wordt een inkoopactie gestart, waarmee zij een korting kunnen krijgen op zonnepanelen en een omvormer voor het eigen dak. Zo dragen GroenLeven en omwonenden gezamenlijk bij aan de energietransitie door zonne-energie op water en zonne-energie op dak te realiseren.

Diverse nieuwe drijvende zonneparken van GroenLeven

GroenLeven heeft onlangs nog een drijvend zonnepark gerealiseerd, namelijk op de zandwinplas in Oudehaske. Hier wordt ook de mogelijkheid tot lokaal eigendom verkend met de lokale energiecoöperaties.

De drijvende zonneparken zijn het zevende en achtste welke GroenLeven zal hebben gerealiseerd. Roland Pechtold, Algemeen Directeur GroenLeven: “Zonne-energie op zandwinplassen biedt een mooie dubbelfunctie in de energietransitie in een klein en maritiem land als Nederland. In totaliteit hebben we nu bijna 250.000 drijvende zonnepanelen met aandacht voor de lokale omgeving, ecologie en biodiversiteit op industriële wateren geplaatst. Geweldig hoe we samen ook in Beilen invulling geven aan het Klimaatakkoord: de zonneladder en lokale participatie in één.”

Zonnepark Beilen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.