Bouw drijvend zonnepark op Lippe Gabriëlsplas nabij Ureterp gestart

Geplaatst op: 17-09-2021

GroenLeven is gestart met de bouw van een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas nabij Ureterp. Op de plas zullen ruim 25.000 drijvende zonnepanelen worden geplaatst, die na afronding en aansluiting voldoende groene stroom zullen opwekken voor ruim 4.000 huishoudens. Het is het tweede drijvende zonnepark dat GroenLeven realiseert in de gemeente Opsterland, die met de komst van de groene energiebron een belangrijke stap zet in haar duurzame doelstellingen.

Opsterland heeft zichzelf als doel gesteld om in 2035 energieneutraal te zijn. Wethouder Rob Jonkman: “Er worden door inwoners en bedrijven allerlei initiatieven genomen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Als gemeente ondersteunen wij dat dat van harte. Ook dit mooie project in Ureterp past in goed rentmeesterschap, om onze aarde beter door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.’’

Speciaal drijvend systeem

Het drijvende systeem, door GroenLeven zelf ontwikkeld, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van bodemverankering, waardoor ankers niet aan de wal bevestigd hoeven te worden. 

Verrijking van natuur en recreatie

GroenLeven vindt het belangrijk dat de komst van een zonnepark in de regio de omgeving ten goede komt. Daarom is er bij de inrichting van het zonnepark aanzienlijk veel aandacht besteed aan landschappelijke inpassing en verrijking voor natuur en recreatie.

Zo zal er een kleinschalige fruitboomgaard aangelegd worden. Verder zullen er nabij de plas op diverse locatie vleermuiskasten en vogelnestkastjes bevestigd worden en worden er wiepen aan de oostoever van de plas bevestigd ter bevordering van de vispopulatie en amfibieën.

Ook wordt er met diverse aanpassingen gezorgd voor een verbeterde beleving voor de bezoeker/recreant. Zo zal er een nieuw wandelpad langs de plas aangelegd worden en diverse uitkijkpunten worden toegevoegd, die tevens mogelijkheden bieden voor een picknick. Verder worden de vislocaties in de plas verfraaid.

Tweede drijvende zonnepark in de gemeente

Het drijvende zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas is het tweede dat Opsterland zal gaan voorzien van groene stroom. Eerder realiseerde GroenLeven al een drijvend zonnepark op de zandwinplas in Nij Beets. Naar verwachting zal het zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas in de laatste maanden van het jaar afgerond en aangesloten zijn.