Bouw zonnepark Exloosche Landen officieel van start met plaatsing eerste zonnepaneel

Geplaatst op: 14-06-2021

GroenLeven is gestart met de bouw van zonnepark Exloosche Landen, bij Exloo. Op maandag 14 juni is symbolisch het eerste zonnepaneel geplaatst door GroenLeven, de gemeente Borger-Odoorn en initiatiefnemer Jan Reinier de Jong. Het zonnepaneel is de eerste van de 136.000 panelen die hier, na aansluiting van het zonnepark, ruim 21.000 huishoudens voorzien van groene energie. 

Het zonnepark wordt gebouwd op ‘natte’ landbouwgrond waarop oogsten vaak slecht uitvallen. Door op dit land, waar landbouw uitdagend is, zonne-energie op te wekken, krijgt het toch een goede functie. De plannen voor het zonnepark zijn tot stand gekomen met de oprichting van een unieke groep van lokale boeren. De groep heeft mogelijke stukken grond voor een zonnepark in kaart gebracht. Vanuit de groep konden percelen van verschillende grondeigenaren geclusterd worden. Dit gaf de gemeente meer keus om de meest geschikte locatie te kiezen. De deelnemers van de groep krijgen een unieke optievergoeding wanneer het park niet op hun grond gerealiseerd wordt. Zo komt het zonnepark op verschillende vlakken ten goede van de lokale omgeving. 

Gebiedsfonds 

De lokale bevolking is intensief betrokken bij de komst van het zonnepark. Zowel GroenLeven als de gemeente Borger-Odoorn vinden het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom is een omgevingsfonds opgericht voor Exloosche Landen, waaraan GroenLeven een financiële bijdrage levert. Geld uit het fonds wordt ingezet voor initiatieven die bijdragen aan sociaal- maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo. Op vrijdag 16 april is de symbolische cheque overhandigd aan Stichting Dorpsraad Exloo. 

Roland Pechtold, Algemeen Directeur GroenLeven: “Bij GroenLeven staat lokaal centraal. Dat vindt GroenLeven, onder andere naast het verkorten van vergunningstermijnen, een belangrijke manier om de energietransitie te versnellen. Samen met de omgeving en de lokale ondernemers dragen we zo gezamenlijk bij aan de realisatie van een duurzame, verantwoorde bron van energie in en voor Exloo. Geweldig om te zien hoe we zo samen invulling geven aan het Klimaatakkoord!” 

Plaatsing eerste zonnepaneel Exloosche Landen