Goed nieuws voor de energietransitie in Friesland
Bouw zonnepark Oosterwolde hervat

Geplaatst op: 19-05-2020

Goed nieuws voor de energietransitie in Friesland. De bouw van zonnepark Oosterwolde kan worden hervat. De rechtbank heeft geoordeeld dat er in de inpassing van het park voldoende rekening is gehouden met de kenmerken van het karakteristieke beekdallandschap en de geldende provinciale uitgangspunten.

GroenLeven hecht grote waarde aan een juiste landschappelijke inpassing van zonne-energie. De inpassing van zonnepark Oosterwolde is dan ook het resultaat van een ontwerpsessie waaraan de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Ooststellingwerf en GroenLeven hebben deelgenomen. Ook de Welstandscommissie heeft positief gereageerd op de landschappelijke inpassing.

De inpassing bestaat onder andere uit het versterken van houtsingels en waterpartijen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers voor amfibieën, moerasplanten en libellen. Biodiversiteit wordt gestimuleerd door de grond tussen de panelen in te zaaien met een zadenmengsel van inheemse bloemen van kruidenrijk grasland.

Het zonnepark is daarnaast een lokale bron van energie. Zo wordt het gerealiseerd met zoveel mogelijk lokale en regionale partijen. Een groot aantal machines en materialen zijn lokaal ingehuurd. Omwonenden hebben aangegeven dat zij graag willen profiteren middels een omgevingsfonds. Dit fonds kan gebruikt worden voor sociaal-maatschappelijke doeleinden in Oosterwolde. Van weerstand van omwonenden is geen sprake: er zijn geen bezwaren of beroepen door hen ingediend. Extra speciaal is dat bij dit zonnepark in samenwerking met Alliander, Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf, Holthausen Energy Points en New Energy Coalition een pilot met waterstof, een elektrolyser, gaat plaatsvinden.

Het zonnepark heeft, wanneer het gereed is, een vermogen van circa 50 megawatt. Daarmee wekt het 88% van het elektriciteitsverbruik van Oosterwolde groen op. De werkzaamheden zullen naar verwachting binnen 1 tot 2 weken worden hervat.