De 1.000 klapper voor een Groen Leven!

Geplaatst op: 24-12-2018

Het afgelopen jaar stond in het teken van transitie. Het Klimaatakkoord, Urgenda, het rapport van de IPPC: het is duidelijk dat de overgang naar duurzame energiebronnen versneld moet worden om de CO2 uitstoot te reduceren en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Volgend jaar moet Nederland doorgroeien naar 14% duurzame energie terwijl we nu op 6,6% staan. Een enorme uitdaging!

Ook wij hebben dit jaar te maken gehad met transitie en groei. Samen met u zijn wij door de jaren heen uitgegroeid tot marktleider in zonne-energie. In 2018 is onze groei in een stroomversnelling gekomen en wij zijn vol vertrouwen om in 2019 onze bijdrage aan de energietransitie verder uit te bouwen.
 
We leven niet in een perfecte wereld. Ook wij stoten CO2 uit met onze werkzaamheden. Daarom laten wij 1.000 bomen planten om onze CO2-uitstoot van 2018 te compenseren.
 
De 1.000 klapper voor een Groen Leven
Met het planten van 1.000 bomen zijn wij in één klap voor 2018 CO2-neutraal. Zo gaan wij knallend het nieuwe jaar in: groen, duurzaam en met nul op de meter. De bomen die gepland worden, zullen net zoals GroenLeven met uw hulp, uitgroeien tot echte CO2-slurpers.

Samen groeien
We zijn u zeer dankbaar voor het vertrouwen dat u ons hebt gegeven het afgelopen jaar. Gezamenlijk hebben wij een grote impact op het creëren van een groenere wereld. De energietransitie is nu nog maar een zaadje, maar samen met u laten we deze tot bloei komen. Wij zien uit naar 2019!