De energietransitie vraagt innovatieve oplossingen
Interview met Roland Pechtold - Analysenederland.nl

Geplaatst op: 30-06-2021

In de energietransitie is een grote rol weggelegd voor duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie. Dat geldt voor de hele wereld, maar zeker ook voor ons in Nederland. Hoe staat het hier met de transitie richting duurzame bronnen?

Eigenlijk kunnen we daar vrij kort over zijn, stelt Roland Pechtold, algemeen directeur bij GroenLeven, we lopen namelijk behoorlijk achter. “We zijn op dit moment één van de slechtste jongetjes van de klas op het gebied van duurzame energie in Europa. We zijn laat vertrokken en hebben een flinke uitdaging om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, er is dus werk aan de winkel.”

Maar waar komt het dan vandaan dat wij zo achterlopen? Is er geen gevoel van urgentie? “Heel platgeslagen begint dat bij onwetendheid”, vertelt Pechtold. “Uiteindelijk gaat het over de opwarming van de aarde met twee graden, maar mensen worden daar eigenlijk niet zo nerveus van. Ze vinden die twee graden warmer zelfs wel lekker. Echter, die twee graden zijn pas het begin, want die twee graden zorgen voor een compleet ander klimaat. Onze totale leefomgeving zal erdoor veranderen, weer zal extremer worden en daar moeten we echt van doordrongen worden. Bijvoorbeeld door bij te scholen en dit echt groots in de media te blijven uitlichten.”

Daarnaast is er nog de juridische en politieke kant van het verhaal, vertelt Pechtold. “De vergunningstijden in ons land zijn ontzettend lang en er wordt van alles bijgehaald om te voorkomen dat duurzame energie wordt gerealiseerd. We moeten juist zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Je ziet dit nu al bij windenergie, daar heeft iedereen een mening over en niemand wil windmolens in zijn buurt hebben. Datzelfde zien we nu ook bij zonne-energie opkomen. Dat was eerst nog leuk en kleinschalig, maar nu de projecten op grotere schaal uitgerold worden komen soms burgers in opstand. Daar ligt, naast voor ons, ook voor de overheid een grote rol om die urgentie duidelijk te maken. Door te praten en draagvlak en acceptatie voor de energietransitie te creëren. Nu merk je namelijk dat hernieuwbare energie door veel meer hoepels moet springen dan andere projecten die ruimte nodig hebben zoals de woningbouw, snelwegen en de natuur. Zolang dat zo blijft, gaan we 2030 zeker niet halen. Zeker ook omdat de vraag naar energie alleen maar blijft stijgen.”

Hoe kunnen we de transitie naar duurzame energie dan vormgeven? Door innovatie stelt Pechtold. “De discussie gaat nu heel erg over landbouwgrond en daken”, stelt Pechtold. “We willen geen landbouwgrond opgeven voor zonnepanelen en we willen juist wel op de daken bouwen, maar als ik op de kaart van Nederland kijk, dan is er nog veel meer dan alleen landbouwgrond en daken. Daar zitten vijftig tinten grijs tussen en er zijn heel veel plekken die we een zogeheten innovatieve dubbelfunctie kunnen geven. Denk aan drijvende zonnepanelen op zandafgravingen in industriegebieden. Dat was ooit ook een weiland, maar heeft nu een industriebestemming. Zonnepanelen passen daar goed. En dat doen we al. Nederland is koploper in drijvende zonneparken in Europa. Of bijvoorbeeld in de landbouw zelf, waar semi-transparante zonnepanelen boven gewassen kunnen worden geplaatst die voldoende licht doorlaten om de gewassen te ondersteunen. De agri-pv panelen beschermen tegelijkertijd de planten ook tegen de steeds extremere weersinvloeden door klimaatverandering. Er zijn zoveel van dit soort gebieden waar zonnepanelen kunnen worden toegevoegd aan de al bestaande functies zonder dat het iemand in de weg zit. Daar zetten wij dan ook op in!”

Maar voordat het zo ver is, moeten de juiste kaders geschept worden door de overheid, zodat de industrie de uitdaging op kan gaan pakken, vertelt Pechtold. “2030 wordt een grote uitdaging, daar ben ik heel eerlijk in. Maar we zijn wel optimistisch, want we zijn nu wel echt stappen aan het zetten. Met het Parijsakkoord en het Klimaatakkoord zijn de kaders voor de energietransitie geschapen, maar we zitten nog steeds te veel op de regeltjes en de vergunningen. We moeten als industrie, in samenwerking met de overheid, burgers en netbeheerders, nu lef tonen om die transitie echt vorm te gaan geven.”