Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

PeterPaulWeeda

De sleutel tot succes: "Ons realiseren dat we samen in hetzelfde schuitje zitten"

Geplaatst op 03 januari 2023

Vooroplopen zit in het DNA van GroenLeven. Net als de wereld is het bedrijf in transitie. Hoe gaan we de toekomst in? Een gesprek met Peter Paul Weeda, sinds 1 juli algemeen directeur van GroenLeven.

Wie Peter Paul Weeda vraagt naar de ambities van GroenLeven, krijgt een kristalhelder antwoord: “De wereld voorzien van schone energie voor toekomstige generaties. Dat doen we door groot te denken en goed te doen voor mens, natuur en maatschappij.” De wil om voorop te lopen zit GroenLeven nou eenmaal in het bloed. “Wij zijn goed in pionieren. Altijd al geweest,” vertelt Weeda. “Dat begon destijds met oprichter Sytse Bouwer: een ondernemer, een durfal met een flinke dosis ambitie. En met Roland, die GroenLeven en de innovatieve oplossingen verder uitbouwde.”

Urgentie tot actie

“Dat pionieren brengt GroenLeven nu in een volgende fase,” vervolgt Weeda. “Om de energietransitie te versnellen, moeten we verder professionaliseren en verbreden van alleen zonne-energie naar integrale energie-oplossingen. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. En daarmee de urgentie tot échte actie.”

GroenLeven ziet zich samen met andere bedrijven in Nederland verantwoordelijk voor het aanjagen van de energietransitie. “Onderzoek laat zien dat ook ondernemers steeds meer bezig zijn hun bedrijfsvoering te vergroenen en minder afhankelijk willen worden van fossiele energie. Dat is een elementaire ontwikkeling in de goede richting.”

Meervoudig ruimtegebruik

Belangrijk is, volgens Weeda, de manier waarop deze integrale energie-oplossingen worden ingepast in een klein land als Nederland. Een van de uitdagingen van de energietransitie is namelijk de vraag hoe we op meerdere manieren gebruik kunnen maken van de beperkte ruimte die er in ons land is. “We voelen ons gesterkt in de keuze van het kabinet om multifunctioneel ruimtegebruik voor grondgebonden zonne-energie te blijven stimuleren.”

“GroenLeven is al tien jaar marktleider in zonneenergie en gespecialiseerd in dubbelfuncties. Op daken, drijvend op water, boven fruit, als carport, op een luchthaven. Geen uitdaging is ons te groot. En met resultaat: onze zonnepanelen voorzien meer dan 300.000 huishoudens van groene stroom, en vorig jaar installeerden we 10% van alle zonnepanelen in Nederland.”

“Het nadeel van dubbelfuncties is dat ze kostbaarder zijn. Om de toepassingen van multifunctioneel ruimtegebruik te versnellen, is extra stimulans dus noodzakelijk,” aldus Weeda. “Daarnaast kan multifunctioneel ruimtegebruik ook worden bereikt door de combinatie te zoeken met batterijopslag, kleinvee, klimaatadaptatie en stimulans van natuurherstel en biodiversiteit. Zo kan het bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis én de biodiversiteitscrisis. Een dubbelslag.”

“Heel belangrijk daarin vinden we onze rol als kennisdeler,” vervolgt Weeda. “GroenLeven is een partij met kennis van zaken. We willen andere mensen inspireren en onze ervaringen en expertise delen. Niet voor niets is ons levensmotto ‘Groot denken, goed doen’.” GroenLeven werkt bijvoorbeeld samen met Natuur & Milieu aan de campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’, waarover elders in dit magazine meer. “Zo kunnen we met elkaar een bijdrage leveren voor de volgende generaties.”

Samenwerking

De nadruk ligt voor Weeda en GroenLeven echt op ‘met elkaar’. Samenwerking is cruciaal in het versnellen van de energietransitie. “We maken ons zorgen,” zegt Weeda. “Over de capaciteit van het huidige elektriciteitsnetwerk, bijvoorbeeld. Willen we dat zonne-energie een belangrijke rol blijft spelen in de energietransitie, dan is het oplossen van het netcapaciteitsprobleem prioriteit nummer 1.”

GroenLeven werkt daarvoor inmiddels samen met partners aan vijf oplossingen: opslag, het aftoppen van de pieken van zonne-energie, het combineren van zonne-energie met windenergie, het verschuiven van de stroomvraag en het opzetten van energiehubs waar de opgewekte stroom direct gebruikt wordt zonder dat gebruik wordt gemaakt van het algemene elektriciteitsnet.

Ga niet uit van gebaande paden. Volg je eigen visie en stel ambitieuze doelen.
Peter Paul Weeda , CEO GroenLeven

“De opwek van duurzame energie en het transport daarvan op het net mag overigens niet ten koste gaan van de elektriciteitsafname,” stelt Weeda. “Dat brengt onze doelstellingen en energieonafhankelijkheid in gevaar. Daarom is het van belang dat we intensief blijven samenwerken en van elkaar blijven leren – overheden, netbeheerders, omwonenden en ontwikkelaars van duurzame energie. Alleen zo kunnen we het potentieel van zonne-energie en gecombineerde energieoplossingen benutten en daarmee bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen.”

In hetzelfde schuitje “De sleutel voor een daadwerkelijke omslag naar een fossielvrije wereld zit ’m niet in innovatie en techniek. Uiteindelijk zelfs niet in de slimme oplossingen die wij als GroenLeven aanbieden,” aldus de CEO. “Het zit ’m in de realisatie dat we samen in hetzelfde schuitje zitten. Dat we met ingrijpende duurzame projecten bezig zijn, die wat vragen van de maatschappij.”

Hij doet daarom ook een oproep: “Betrek wijken, buurten en gemeenten. We staan met elkaar aan de lat om die energiedoelen te behalen. Neem mensen mee en inspireer ze om ook een bijdrage te leveren. Het mobiliseren van geloof en gedeeld eigenaarschap is voor ons een belangrijke missie de komende jaren. Het goede doen.”

Ondanks de uitdagingen die de energietransitie nog kent, geeft het goede doen Weeda ook een bak energie. Een advies uit eigen ervaring aan iedereen die een bijdrage wil leveren, al dan niet samen met GroenLeven: “Neem niets voor waar aan omdat de wereld zo snel verandert. Ga niet uit van gebaande paden. Volg je eigen visie en stel ambitieuze doelen. Zorg goed voor mensen. Werk hard en met plezier, want het is een interessante en belangrijke tijd.”

Weeda weet: GroenLeven is er klaar voor.

Groendoen-magazine nu beschikbaar!

Omdat het delen van kennis van groot belang is voor het versnellen van de energietransitie, wordt het Groendoen-magazine landelijk verspreid onder relaties, partners, NGO’s en beleidsmakers op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Ook is deze vanaf nu gratis verkrijgbaar via onze kennisbank. Wij wensen u veel leesplezier!

Meer nieuws