Drijvend zonnepark op komst
in Nij Beets

Geplaatst op: 29-05-2020

Binnenkort starten GroenLeven en Van der Wiel B.V. met de aanleg van een drijvend zonnepark op de zandwinplas te Nij Beets. Na een traject waarin samen met gemeente Opsterland, energiecoöperatie Krigel en Plaatselijk Belang Nij Beets veel aandacht is besteed aan de (omgevings)participatie en ecologische aspecten is sinds vorige week de benodigde vergunning van kracht geworden. 

Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van goede grond of natuur voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven en de betrokken partijen. Wat voor Van Der Wiel in 2017 als idee begon staat nu aan de vooravond van realisatie. Met het beschikbaar stellen van de zandwinplas voor duurzame energie wil Van Der Wiel een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het zonnepark wordt gerealiseerd aan de westzijde van de zandwinplas, omdat de zandwinactiviteiten van Van Der Wiel aan de oostzijde van de zandwinplas nog in bedrijf zijn en voorlopig ook blijven. De recreatieve functie van de oever rondom de westzijde van de zandwinplas blijft intact.

Uniek systeem en inpassing

Het drijvende systeem, door GroenLeven zelf ontwikkeld, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van bodemverankering met speciale klapankers, waardoor ankers niet aan de wal bevestigd hoeven te worden. 

In samenspraak is daarnaast gekeken naar de inpassing van het zonnepark op de zandwinput. Van de huidige 40 hectare water zal ongeveer 9 hectare bedekt worden met zonnepanelen. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinput en er voldoende ruimte blijft tot aan de oevers. Daarmee wordt de flora en fauna ontzien. Ook zal er door een ecologisch bureau onderzoek worden gedaan naar hoe ecologie verder gestimuleerd kan worden.

Grote stap 

‘De aanleg van een drijvend zonnepark bij de zandwinplas is een grote stap naar het verduurzamen van de energie in Nij Beets. Met dit zonnepark zetten we weer een goede stap in onze gemeentelijke ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn’, geeft wethouder Rob Jonkman van Gemeente Opsterland aan. Ook wethouder Anko Postma is zeer te spreken over het project: ‘Het zonnepark is ook een prachtig voorbeeld van een initiatief dat met inbreng van eigen inwoners/dorp tot stand is gekomen. Plaatselijk Belang, doarpscoöperatie Krigel en provinsje Fryslân hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Veel waardering voor hun inzet bij dit initiatief van GroenLeven en Van Der Wiel’. 

Participatie

Participatie speelt een belangrijke rol in dit project. Zo hebben alle betrokken partijen met elkaar gezocht naar de beste participatieoplossing voor Nij Beets. De keuze is gevallen op een gebiedsfonds. Vanuit het zonne-energieproject wordt er een financiële bijdrage gestort in dit fonds ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Nij Beets. Sipke Veltman, Energiecoöperatie Krigel: “De komst van de duurzame energiebron komt ten goede van de hele omgeving, de hele gemeenschap. We hopen hiermee de mensen bijeen te brengen, mensen enthousiast te maken voor alternatieve energie, ook de jeugd.”

De plas zelf zal door dit gebiedsfonds een upgrade krijgen: ‘plus op de plas’. Naast de duurzaamheid door de panelen zal de leefbaarheid verbeterd worden en zal er meer ruimte gemaakt worden voor voorzieningen voor recreatie. 

Communicatie

Er is door veelvuldige communicatie met omwonenden acceptatie voor het drijvende zonnepark. Rick van Houten, Plaatselijk Belang Nij Beets: ”Plaatselijk Belang is een neutrale speler, wel zijn we vóór duurzame energie. Het overleg omtrent een gebiedsfonds voor de omgeving is naar tevredenheid verlopen. Door onder andere informatieavonden te houden zijn omwonenden betrokken bij de plannen.”

Groene stroom voor 4.000 huishoudens

Het zonnepark zal bestaan uit 33.000 zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een vermogen van 13,6 megawatt. Dit staat gelijk aan groene stroom voor zo’n 4.000 huishoudens. De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zal het drijvende zonnepark eind juli gereed zijn. 


Op de hoogte blijven van het GroenLeven nieuws? Schrijf u direct in en ontvang onze nieuwsbrief.