Drijvend zonnepark Uivermeertjes geopend

Geplaatst op: 02-06-2021

GroenLeven heeft een drijvend zonnepark gerealiseerd op de Uivermeertjes, een voormalige zandwinplas net buiten het dorp Deest in de gemeente Druten. Op vrijdag 4 juni openden GroenLeven en de gemeente het drijvende zonnepark op verantwoorde en feestelijke manier. Het zonnepark wekt groene stroom op voor ruim 8.000 huishoudens en is een voorbeeldproject voor de energietransitie en het Klimaatakkoord.  

André Springveld, wethouder Duurzaamheid: “De gemeente Druten heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de Regionale Energie Strategie door zonneparken mogelijk te maken. Het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes is een eerste mooie stap. We zijn er ook heel trots op dat dit het grootste drijvende zonnepark in Europa is.”   

Nederland is dichtbevolkt en de ruimte is schaars. Zonne- en windparken, maar ook woningbouw, bedrijfsterreinen, agrarische gronden en natuur moeten een plaats krijgen in ons land. De gemeente Druten en GroenLeven zochten dan ook naar een slimme ruimtelijke oplossing voor een zonnepark. Het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes past goed in het landschap en houdt rekening met de flora en fauna.  

Lokaal gebiedsfonds 

GroenLeven heeft ook aan de lokale omgeving gedacht. Zo stellen zij financiële middelen beschikbaar aan een lokaal gebiedsfonds. Het gebiedsfonds kan gebruikt worden ter bevordering van de leefbaarheid en verduurzaming van de directe omgeving. Tevens wordt er een financiële bijdrage geleverd aan Sponsor Commissie Deest, die alle verenigingen uit het dorp financieel ondersteunt. Ook zal Groenleven een financiële bijdrage leveren aan natuurfonds SBNL en zal het dorpshuis van Deest door GroenLeven worden voorzien van zonnepanelen, voor een extra duurzame boost in de omgeving. 

Ecologie en biodiversiteit 

De inpassing van het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen. Het zonnepark ligt op het diepste gedeelte van de plas en is verankerd in de bodem van de plas, in plaats van in de oevers. Zo wordt de flora en fauna in de oevers niet aangetast. Het zonnepark ligt op vele plekken meer dan 200 meter uit de oever. Maar 30% van de plas wordt met het zonnepark gebruikt voor de opwek van zonne-energie.  

De drijvende zonneparken van GroenLeven hebben een uniek systeem. Het systeem werkt met lichtstraten, waardoor een goede luchtcirculatie en lichtinval plaatsvindt. Bovendien heeft het op die manier bijna geen effect op de ecologie. Hanzehogeschool en Buro Bakker/AKTB deden onlangs een onderzoek waarin geen negatieve effecten zijn geconstateerd. 

Drijvende zonneparken 

Het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes is het negende drijvende zonnepark dat GroenLeven gerealiseerd heeft. Het is dan ook onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling: door (actieve of voormalige) zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. 

Opening Uivermeertjes