Drijvende zonneparken: hoe zit het nu echt?

Geplaatst op: 24-06-2020

Wij geloven in onafhankelijke journalistiek. Zeker in een tijd waarin nepnieuws hoogtij viert. Onafhankelijke journalistiek zorgt ervoor dat mensen een mening kunnen vormen over bepaalde kwesties. Ook over duurzame energie. De overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie is gebaat bij een objectieve verslaglegging. De opwarming van de aarde is een nog grotere crisis dan de coronacrisis en om deze opwarming tegen te gaan zullen we schone energiebronnen moeten ontwikkelen. Daardoor verandert ook ons landschap. Wij zetten dan ook in op dubbelfuncties, zoals zonnepanelen op daken, boven parkeerplaatsen, op voormalige vuilstorten, boven zachtfruit en op industrieel water, zoals zandwinplassen. Op deze manier sparen we goede landbouwgrond en natuur.

EditieNL zond gisteravond het item ‘Visstek wordt zonnepark’ uit, waarin specifiek ons drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle getoond werd. Helaas schetst dit item een zeer eenzijdig beeld over drijvende zonneparken. Opvallend, omdat wij voorafgaand aan de productie van dit item uitgebreid getelefoneerd hebben met EditieNL over het zonnepark, de ecologie, hoe we de visstand ondersteunen en bevorderen en de inpassing. Ook is door ons aangeboden om daar meer over te vertellen in het item. Helaas is EditieNL daar niet op in gegaan. We scheiden daarom graag feiten van fictie en geven een totaalbeeld:

  1. De titel van het item luidt ‘Visstek wordt zonnepark’. De Bomhofsplas, die in het item als visplas getoond werd, is echter volgens Sportvisserij Oost Nederland geen visplas.
  2. Dit komt onder andere omdat de Bomhofsplas industriewater is. Het is een zandwinningsplas. Wij realiseren alleen drijvende zonneparken op zandwinplassen en maken geen gebruik van natuurwater.
  3. Aan het begin van het item worden beelden getoond van een drijvend zonnepark op, volgens EditieNL, de Sekdoornse Plas in Zwolle. Op de Sekdoornse Plas in Zwolle hebben wij het drijvende zonnepark gerealiseerd. We maken gebruik van een door onszelf ontwikkeld systeem dat lichtinval op verschillende manieren stimuleert, in tegenstelling tot het systeem dat wordt getoond. Het getoonde systeem is niet ons systeem en daarom ook niet de Sekdoornse Plas.
  4. Er wordt een aanname gedaan dat drijvende zonneparken, doordat zij zorgen voor een tekort aan licht, de leefomgeving wegnemen of ‘kapot maken’. Om deze bewering te kunnen doen is echter kennis van de verschillende drijvende systemen en gedegen onderzoek noodzakelijk.

Wij willen oprecht het goede doen. Dat betekent voor ons integer werken en oog hebben voor de omgeving, de samenleving, mensen, natuur en het milieu. Dit geldt ook voor onze drijvende zonneparken. Op deze manier geven wij daar invulling aan: 

  1. Licht: we maken gebruik van glas-glas panelen die licht doorlaten. Daarnaast volgt er na elke 6 panelen in de lengte een lichtstraat van een halve meter.
  2. Lucht: ook een goede luchtcirculatie is van belang zodat water niet blijft stil staan. Doordat de panelen niet op het water liggen maar erboven vindt er een goede luchtcirculatie plaats.
  3. Oppervlakte: de zandwinplas wordt nooit volledig bedekt met zonnepanelen. Bij de Bomhofsplas vormt het zonnepark maar 30% van de totaaloppervlakte van de plas.
  4. Oevers: een zandwinplas is industriewater, maar in de oevers is vaak flora en fauna te vinden. Doordat de omvomers en de transformatorhuizen drijven komt er maar één kabel aan land. Het park ligt midden op de plas en is daarnaast verankerd in de bodem. Dat betekent dat het zonnepark een minimale impact heeft op de oevers.
  5. Onderwaterleven: bij de Bomhofsplas hebben we recent biohutten onder water geplaatst. De biohutten bestaan uit schelpmateriaal en aan beide kanten zitten “lege” manden. Het schelpmateriaal in deze middelste mand biedt een schuilplaats en voedsel voor kleine visjes en kleine gewervelde diertjes. De “lege” manden dienen als bescherming tegen te grote vissen zodat de kleine visjes veilig in en rondom het schelpmateriaal kunnen bewegen. De komst van de biohutten betekent een stimulans voor de vispopulatie en ecologie in het water.
  6. Onderzoek: zoals eerder aangegeven is onderzoek van essentieel belang. Bij de Bomhofsplas voert een ecologisch bureau dan ook een uitgebreid onderzoek uit naar hoe de biodiversiteit rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden.

Wij betreuren dat, ondanks dat bovenstaande informatie voorafgaand is gedeeld met EditieNL en ons aanbod om daar meer over te vertellen voor de camera, drijvende zonneparken op deze manier worden neergezet. Naar onze mening zorgt deze ongenuanceerde verslaglegging ervoor dat er nu al blokkades worden opgeworpen in de energietransitie die voor ons als land pas net begonnen is. Daarom is het van essentieel belang om een evenwichtig beeld te schetsen van oplossingen. We hebben er als samenleving voor gekozen om de overgang naar schone energie in te zetten en de opwarming van de aarde, en daarmee ook het verlies van natuur en biodiversiteit, tegen te gaan. Laten we dat gezamenlijke doel, het doel dat ons allen verbindt, voor ogen blijven houden. 

Mini-documentaire: Drijvend zonnepark Bomhofsplas Zwolle

Drijvende zonneparken: hoe zit het nu echt?

Op de hoogte blijven van het GroenLeven nieuws? Schrijf u direct in en ontvang onze nieuwsbrief.