Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000
Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000

Eerste zonnepark uit zonneakkerpoule vergund

Geplaatst op: 19-10-2018

Afgelopen week heeft de gemeente Borger-Odoorn een vergunning verleent voor het realiseren van zonnepark Exloo. Het zonnepark komt voort uit een zonneakkerpoule die een groep boeren met GroenLeven heeft opgericht. Het park, dat voor een groot deel gerealiseerd wordt op oxiderende veengrond, levert als het gereed is genoeg stroom voor zo’n 14.500 huishoudens.

Begin dit jaar introduceerde GroenLeven de zonneakkerpoule. Boeren brengen kansrijke grond voor zonneparken in. Gezamenlijk kan er daarmee eenvoudiger worden ingespeeld op de wensen van de gemeente, aangezien de boeren door het hele gebied percelen hebben liggen. Door deze als een poule aan te bieden kan de gemeente kiezen op welke percelen zij het liefst een zonneakker wil realiseren.

De grondeigenaar waar daadwerkelijk een zonnepark wordt gebouwd, krijgt een vergoeding. De eigenaren van de overige gronden binnen de poule, waar geen zonnepark verschijnt, zijn altijd verzekerd van een bijdrage voor hun deelname in de poule, in de vorm van een optievergoeding.

De zonneakkerpoule in Exloo is de eerste zonneakkerpoule die GroenLeven samen met boeren heeft opgezet en is met de toekenning van de gemeente dus direct een succes. In Exloo werd er door boeren een aanzienlijke hoeveelheid beschikbare locaties in de poule gebracht. De gemeente heeft hieruit de keuze gemaakt voor de meest geschikte locatie voor het zonnepark.

Boer Thale Hulshof is één van de boeren met grond waarop zonnepark Exloo zal verschijnen. Wij krijgen als boeren hier in de toekomst steeds meer te maken met veenoxidatie wat resulteert in een hoger oogstrisico. Met het zonnepark kunnen we de grond duurzaam inzetten en bijdragen aan de energietransitie. De opzet van de zonneakkerpoule zorgt er daarnaast voor dat er geen wildgroei ontstaat. Dat is voor ons ook erg belangrijk. Wij zijn blij met dit positieve resultaat en de goede gesprekken die daar met de gemeente en de omgeving aan vooraf zijn gegaan.‘

Energeia berichtte: Gemeenteraad lovend over totstandkoming zonnepark Exloo. “Wij hadden eerst twijfels, want het is een groot plan met impact op het landschap”, gaf raadslid Erik Braam van de ChristenUnie aan. “Maar de manier waarop de initiatiefnemers met de omwonenden zijn omgegaan is een voorbeeld van hoe het moet, en hoe omwonenden mee kunnen profiteren.” Gemeentebelangen vindt het een “mooi plan, wegens de samenwerking met de boeren” en voor de communicatie met de omwonenden kreeg het plan van D66 een “schoonheidsprijs”.

GroenLeven hoopt met dit succes dat er nog vele projecten mogen volgen op basis van het concept van de zonneakkerpoule, ook in andere gemeenten. Met de realisatie van deze zonne-energieprojecten wil GroenLeven een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Lees hier meer over de zonneakkerpoule.