EnTranCe - De energietransitie-hotspot van het Noorden

Geplaatst op: 13-10-2020

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zo luidt ambitie uit het Klimaatakkoord. Om dit te kunnen waarmaken zullen we als maatschappij vlot de overgang moeten inzetten naar een schone en betaalbare energievoorziening. Hiervoor zijn een aantal ingrediënten nodig, waaronder motivatie, innovaties en kennisdeling. Hoe brengen we met deze ingrediënten de energietransitie in een stroomversnelling? Het antwoord van het Noorden: EnTranCe | Centre of Expertise Energy in Groningen. 

Bij EnTranCe komen onderzoekers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen samen om kennis te delen en te innoveren voor de energietransitie. Met een eigen kantoor/flexwerkplaats in dit kenniscentrum begeeft GroenLeven zich sinds kort in dit ‘oog van de energietransitie-storm’.

Tjerk Jansma is programma- en plantmanager van EnTranCe. Hier coördineert hij de diverse activiteiten en faciliteiten waarbij klanten, studenten en ondernemers samenkomen om te kijken naar de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken. Jansma: “EnTranCe is een onderdeel van de Hanze Hogeschool in Groningen, die zich in de afgelopen 10 jaar al bezig heeft gehouden met het opzetten van kenniscentra voor diverse maatschappelijke vraagstukken. EnTranCe is zo’n omgeving specifiek gericht op energietransitie. Hier geven we middels toegepast onderzoek antwoord op belangrijke vragen uit de praktijk en ontwikkelen oplossingen en ideeën die nodig zijn voor het versnellen van de energietransitie. Er worden daadwerkelijk experimenten uitgevoerd en opstellingen gerealiseerd die gebruikt worden ten behoeve van onderzoek of als demonstrator fungeren”

De zogeheten energieproeftuin van EnTranCe speelt hierin een hoofdrol. Hier kunnen ondernemers, overheden, onderzoekers, studenten en docenten kansrijke ideeën door ontwikkelen naar oplossingen die in de praktijk ingezet kunnen worden. Jansma: “Verbinding creëren en kennis delen: dit zijn belangrijke voorwaarden voor het waarmaken van de energietransitie. In onze proeftuin ontstaat een groot netwerk van relevante partners die samen de energietransitie in een stroomversnelling kunnen brengen. Niet enkel door innoveren en het oplossen van bestaande vraagstukken, maar ook door het signaleren van nieuwe vraagstukken en kannsen die hier wellicht wel uit voortkomen. Zo komt er écht leven in de brouwerij.”

Het kenniscentrum bood voor GroenLeven als marktleider in grootschalige zonnedaken en zonneparken een mooie kans in de zoektocht naar een werkplek-uitbreiding in de regio Groningen. Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven en contactpersoon bij EnTranCe: “Met het openen van een kantoor in EnTranCe wordt voor GroenLeven een lang gekoesterde wens waarheid. Wij zien hier mogelijkheid om aansluiting te vinden bij actueel onderzoek en talenten aan ons te binden. Hiermee kunnen we gezamenlijk onze rol in de energietransitie nog verder vergroten.”

Jansma sluit zich hierbij aan: “Met de komst van GroenLeven in het kenniscentrum is er een sterke partner bij gekomen die een flinke dosis kennis uit de praktijk met zich meebrengt. Tegelijkertijd kan GroenLeven zo gebruik maken van de diverse faciliteiten en in contact kan komen met experts die mee kunnen denken in de uitdagingen die GroenLeven in praktijk tegenkomt, zoals de netcongestieproblematiek. Er is een echte win-win situatie ontstaan.”

En die win-win situaties zijn hard nodig. We staan voor een grote uitdaging om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Maar, dat doen we niet alleen; dat kunnen we alleen gezamenlijk. EnTranCe vat het mooi samen: ‘Samen maken we de duurzame energievoorziening van morgen.’

EnTranCe

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.