GroenLeven en Alliander starten
pilotproject Sinnewetterstof

Geplaatst op: 21-10-2020

GroenLeven gaat samen met Alliander een pilotinstallatie ontwikkelen die duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in groene waterstof: project Sinnewetterstof. Zo kan in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is, toch grootschalige zonne-energie gerealiseerd worden. Afgelopen week hebben de partijen de overeenkomst ondertekend.

De waterstofinstallatie van Sinnewetterstof zal met behulp van een elektrolyser de opgewekte stroom uit het naastgelegen zonnepark Oosterwolde omzetten in groene waterstof.

In het pilotproject zal de nadruk liggen op het onderzoek naar hoe de elektrolyser zich aanpast op de fluctuerende opwek van het zonnepark. Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven: “Naast dat dit project ons inzicht zal geven in hoe we groene waterstof in kunnen zetten als hernieuwbare energie die opgeslagen kan worden, kijken we ook naar hoe de electrolyser mee kan bewegen met de voortdurend veranderende opwek vanuit het zonnepark. We kijken ernaar uit om meer te leren over de mogelijkheden van een dergelijke installatie en wat het kan betekenen voor de toekomst.” 

Door het toepassen van de waterstofinstallatie kan opgewekte groene energie, waar geen plaats voor kan zijn op het net door netcongestie, opgeslagen worden als groene waterstof. Dit kan een belangrijke stap zijn voor de toekomst, want het International Renewable Energy Agency (IRENA) heeft groene waterstof bestempeld als een van de 5 technologische pijlers die kunnen bijdragen aan het verlagen van de wereldwijde CO2-uitstoot met minstens 70% tegen 2050.

Alliander verwacht dat het pilotproject tot diverse inzichten zal leiden. Ben Tubben, projectleider: “De pilot in Oosterwolde geeft de mogelijkheid ervaring op te doen met de toepassing van een elektrolyser op het gebied van bijvoorbeeld besturing, regelbaarheid en veiligheid. Daarnaast willen we onderzoeken hoe de hele waterstofketen werkt, welke afspraken met stakeholders gemaakt moeten worden en welke wet- en regelgeving nodig is. De installatie zal naar verwachting medio 2021 in gebruik worden genomen.”

Peter Paul Weeda, COO GroenLeven over de pilot: ‘We staan voor een enorme uitdaging. Nederland loopt sterk achter op al de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn gesteld. Er moet nu actie worden ondernomen, maar de problemen op het net zorgen voor een enorme vertraging. We moeten die gezamenlijk oplossen. Elkaar de hand geven en voorbij het eigenbelang kijken is de enige manier om de energietransitie tot een succes te brengen. Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld van samen de schouders eronder zetten en werken aan toekomstige oplossingen die van grote invloed kunnen zijn.’

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.