GroenLeven over coalitieakkoord: lichtpunten in klimaatambitie, kernenergie grote zorg
Groen dubbelruimtegebruik is nodig om CO2-doelstellingen te realiseren

Geplaatst op: 16-12-2021

De directie van GroenLeven ziet veel lichtpunten in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. GroenLeven is blij met de ambities van de partijen om tot zestig procent minder uitstoot van CO2 te komen in 2030. Het opzetten van een klimaat- en transitiefonds en de aandacht voor hernieuwbare energie (wind, zon, aardwarmte) met inzet op dubbelfuncties beloven veel goeds. GroenLeven heeft echter zorgen over de plannen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

Bottleneck

CEO Roland Pechtold: “Ondanks de spruitjeslucht die rondom het motto van het coalitieakkoord hangt, straalt de inhoud gelukkig veel groene ambitie uit. En dat is waar we bij GroenLeven blij van worden. De focus op hernieuwbare energie rijmt met de koers die wij inslaan. En het is goed dat het kabinet het aandurft om de bottleneck aan te pakken: energie-infrastructuur.”

Dubbelfuncties

Het opschroeven van het percentage om ‘in beleid’ tot 60 procent CO2-reductie in 2030 te komen en als land definitief de grens van 55 procent minder uitstoot te passeren werd tijd. Daarmee kan Nederland eindelijk mee gaan doen met de koplopers in Europa. Daarbij is GroenLeven te spreken over de focus op hernieuwbare energie; wind op zee, zon op dak en aardwarmte. Pechtold: “Gezien het gebrek aan ruimte aan ons land, zal ‘zon-op-land’ met name toegestaan worden in combinatie met andere vormen van hernieuwbaar. Laat dat nu net de koers zijn die we met elkaar inslaan en waar we gelukkig de afgelopen jaren al veel in hebben geïnvesteerd als marktleider in zonne-energie en vooroploper van dubbelfuncties.” Naast de voor de hand liggende locaties zoals zon op voormalige vuilstorten, zonne-carports en logistieke daken worden dubbelfuncties op water, oxiderende veengrond en als teelt ondersteunende voorziening boven fruitteelt (‘Agri-PV’) wereldwijd geroemd.

Kerncentrales

Naast de lichtpunten in het coalitieakkoord, is het plan van het kabinet om twee nieuwe kerncentrales te bouwen een zorgelijke ontwikkeling. Pechtold: “Waar landen om ons heen stoppen met kernenergie – een teken aan de wand, zou je zeggen -, gaat het kabinet er nu mee beginnen. Terwijl zeer duidelijk is gebleken dat ‘we’ de tijd niet hebben, de kosten niet gedragen gaan worden, locatie een groot vraagteken is en voor het wegwerken van radioactief afval nog altijd geen oplossing is gevonden.”

Pechtold noemt ook alternatieven: “Een energielandschap dat aandacht heeft voor de energietransitie via zon, wind of opslag, maar tegelijk ook natuurinclusief is en bovendien gedragen wordt door de gemeenschap. Een groene manier om de energietransitie te realiseren en zeker realistisch en sneller dan het bouwen van een kerncentrale.