Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Waterstofreis Groene Waterstof Booster
Aan het woord: Britta van der Pal

H2-tour boost groene waterstof

Geplaatst op 13 februari 2023

Aan het woord: Britta van der Pal, communicatiemedewerker Groene Waterstof Booster.
Fotografie: Bert Lanting en Tineke van der Meij

Voor de energietransitie is meer kennis nodig en vooral goed opgeleide mensen. Noord-Nederland staat van oudsher bekend als dé regio met kennis en kunde van gassen. In het Noorden is men dan ook bijzonder gemotiveerd om de doorontwikkeling van groene waterstof te realiseren, zodat het vervolgens grootschalig toegepast kan worden in de energietransitie. Om dat in gang te zetten zijn initiatieven en samenwerkingen nodig om mogelijkheden en ideeën van groene waterstof te testen. Vanuit deze gedachte is Groene Waterstof Booster ontstaan, een samenwerkingsverband tussen diverse partijen met de Hanzehogeschool als penvoerder.

“Mensen uit het bedrijfsleven ‘face-to-face’ met elkaar verbinden is enorm waardevol.”
Britta van der Pal, communicatiemedewerker Groene Waterstof Booster

Door ideeën en innovaties op het gebied van groene waterstof te verbinden aan studenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en de industrie realiseert Groene Waterstof Booster verbinding, innovatie en draagvlak voor het groene waterstoflandschap. Dit doen zij middels kennisoverdracht en een test- en leeromgeving op het terrein van EnTranCe met praktijkprojecten, promoties, Hydrogreenn-netwerk, deelname(s) aan evenementen, demonstraties en het ontwikkelen van lesstof over waterstof. Het uiteindelijke doel is kennis en technologie overdragen aan de volgende generaties en beleidsmakers voor draagvlak in de energietransitie.

Waterstoftour in Noord-Nederland

Voor Groningen lijkt waterstof een, voor de economische ontwikkeling, kansrijk thema. Groningen positioneert zich dan ook als ‘H2 hoofdstad van het Noorden’. De gemeente Groningen is actief bezig om mkb-bedrijven te stimuleren en het waterstof thema serieus op te pakken. In oktober organiseerde gemeente Groningen in samenwerking met Groene Waterstof Booster een bustour voor mkb’ers uit het Noorden naar hydrogenexpo 2022 in Bremen. Britta van der Pal: “Na afloop hadden we gelijk zoiets van ‘dit moeten we nog een keer doen’. Mensen uit het bedrijfsleven op deze manier bij elkaar te brengen is gewoon enorm waardevol. De afdeling Economische zaken van gemeente Groningen heeft in het kader van Eurosonic Noorderslag en het succes van de hydrogreen tour naar Bremen gevraagd nog een tour te initiëren en ondernemers uit het Noorden te introduceren met de mogelijkheden van groene waterstof. We zijn gelijk aan de slag gegaan met de voorbereidingen en hebben gekeken naar diverse projecten uit de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. De tour heeft een goede mix voor een sterk inhoudelijk programma rondom groene waterstof.”

Britta: “De delegatie bestond voor 75 procent uit nieuwe deelnemers, dus voor ons nog onbekende mkb-bedrijven, die in aanraking zijn gekomen met de mogelijkheden van groene waterstof. De focus lag op mkb, maar er waren ook mensen aanwezig vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, MKB Nederland landelijk en ondernemers uit andere delen van het land. Een veel bredere doelgroep dus dan de vorige tour. Wij vonden dat een mooie opkomst en waardevol door de diversiteit in de groep om ook partijen als een Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in gesprek te laten komen met ondernemers”, aldus Britta van der Pal.

De tour is een van de middelen die Groene Waterstof Booster inzet om meer mensen te bereiken. Britta: “Onze grootste wens is om het netwerk in Noord-Nederland met elkaar te verbinden, want we hebben elkaar nodig om de ontwikkelingen te realiseren. En de tour heeft daar zeker aan bijgedragen”, vertelt Britta.

Het programma

De Noord-Nederlandse H2-tour leidde de deelnemers langs projecten waar enerzijds groene waterstof wordt opgewekt en gemaakt en anderzijds langs mogelijke toepassingen van waterstof. Een diversiteit aan projecten in de verschillende provincies stond centraal.

Het programma begon bij EnTrance – centre of expertise energy in Groningen. Als ondernemer is daar het mogelijk om gebruik te maken van de expertise en mogelijkheden om te testen in de proeftuin met waterstof en zonnepanelen of andere vormen van duurzaamheid. Het Sinnewetterstof project in Oosterwolde kwam ook aan bod, een van de eerste groene waterstoffabrieken van Nederland waar GroenLeven in samenwerking met Alliander onderzoekt hoe waterstof kan bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van het aanwezige groene elektriciteit en het ontlasten van het net.

Na de rondreis was er een optioneel programma waarbij o.a. een kijkje genomen kon worden in het Waterstof Experience Center op de Grote Markt. Britta: “We hebben een enorm positief gevoel overgehouden aan de tour. Je ziet dat men met elkaar in contact treedt en connecties leggen om eigen initiatieven en ontwikkelingen verder te stimuleren. Face-to-face met elkaar in contact komen en de mogelijkheden live demonstreren is wel een van de meest waardevolle ingrediënten voor het stimuleren van groene waterstof initiatieven. Tot slot vind ik het heel bijzonder en mooi dat alle bedrijven zich openstellen om een dergelijke tour mogelijk te maken”, concludeert een tevreden Britta.

Meer informatie over het programma van de H2-tour leest u hier.

Nederland koploper waterstof

Groene Waterstof Booster heeft goede hoop voor Nederland als koploper in groene waterstof. Binnen het EU-beleid ligt een belangrijke rol voor groene waterstof, evenals de Nederlandse ambities rondom het Klimaatakkoord. Daarnaast is er uitgebreide steun voor een H2-infrastructuur vanuit de Gasunie en worden vanuit de politiek en het bedrijfsleven plannen gemaakt voor de uitrol van waterstof als energiedrager in de gehele transitie.

Britta: “Wel belangrijk dat plannen ook uitgevoerd gaan worden, een weg die we samen moeten bewandelen, waarin vertrouwen en het delen van kennis centraal staat. In het Noorden willen we de focus op aardgas beperken in verband met de aardbevingen in Groningen, maar in andere landen groeit het aardgasgebruik nog steeds en wordt dit gezien als schoonste fossiele brandstof.”

“We willen niet alleen plannen maken, maar een effectieve ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van waterstof en het realiseren van de uitwerking van innovatieve ideeën.”
Britta van der Pal, communicatiemedewerker Groene Waterstof Booster

Britta concludeert: “H2 is een drager en een belangrijk deel van een duurzame oplossing. Groene waterstof gaat de industrie verduurzamen en dient als belangrijk balanceringsmiddel om overschotten van groene stroom tijdelijk op te slaan om later weer te gebruiken. In potentie kunnen we koploper worden, maar we bieden nog geen garanties, maatregelen of duidelijke sancties op het behalen van akkoorden. Het Noorden heeft in die zin wel veel potentie, het is namelijk een regio waar grote hoeveelheden groene stroom het land opkomen van windmolenparken op zee en daarnaast is het Noorden een goede uitvalbasis voor een toekomstig gasinfrastructuur als transport naar verder weg gelegen regio’s.”

Groene Waterstof Booster ziet het als haar taak om de ontwikkelingen van groene waterstof vooruit te helpen. Daarmee is de organisatie overtuigd van een rol van groene waterstof in het creëren van nieuwe economische perspectieven voor de regio. “Door onze kennis te delen en de mogelijkheden tot testen te bieden hopen we dat de ontwikkelingen sneller gaan en we daardoor op grotere schaal sneller gebruik kunnen maken van waterstof. Onze drijfveer is niet een economische ontwikkeling maar wel de energietransitie”, aldus Britta van der Pal.

GroenLeven geeft energie

Het uiteindelijke doel van Groene Waterstof Booster is meer naamsbekendheid om de initiatieven en samenwerkingen rondom groene waterstof meer podium te geven. GroenLeven deelt het doel van Groene Waterstof Booster en treedt op als kennispartner en ervaren projectleider rondom de uitrol van groene waterstof. GroenLeven speelt een belangrijke rol in de toekomst van groene waterstof.

  • Ervaring met SinneWetterstof – een concreet project waar we van leren en optimaliseren.
  • Team van experts – we bieden kennis en ondersteuning in het gehele realisatietraject van groene waterstof binnen uw regio. ​
  • Marktleider zonne-energie – we bieden een groot trackrecord als ontwikkelaar van grootschalige energieprojecten en de grootste binnenlandse waterstoffabriek SinneWetterstof.
  • Alle energie in één partner – we ontwikkelen het hele project en maken het eenvoudig door alle oplossingen zelf aan te bieden. Werken met GroenLeven betekent zaken doen met de bron.
  • Purchase Agreement (PPA) – wij leveren energiecontracten en helpen risico’s en de zwaarte van (boekhoudkundige) verplichtingen te beheersen.
  • Geeft je energie – we hebben een slim, gemotiveerd, gepassioneerd en ervaren team!
  • Internationale ervaring – we zijn partners met BayWa r.e. die ontwikkelen en beheren duurzame energiebronnen over de hele wereld.

GroenLeven ondersteunt regio’s, industrieën en bedrijven in het behalen van hun verduurzamingsvraagstukken en biedt ervaring en begeleiding in het financieren, vergunnen en realiseren van duurzame energieprojecten. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn binnen uw regio? Of wilt u weten hoe de H2-keten van begin tot eind tot stand komt? Neem contact met ons op en wij begeleiden u graag.

Meer informatie over groene waterstof?

Benieuwd wat groene waterstof voor u kan betekenen? GroenLeven geeft graag persoonlijk advies, we brengen vrijblijvend de mogelijkheden en kansen in kaart.

Meer nieuws