Het - subsidievrije - zonnedak van:
Royal Smals

Geplaatst op: 06-10-2020

Zonne-energie op het dak opwekken: het staat bekend als een van de eerste dubbelfuncties. Als we in een klein land als Nederland de energietransitie willen gaan waarmaken, zullen we optimaal gebruik moeten maken van deze kansrijke oppervlakken. Bij Royal Smals lag die kans, die zij met GroenLeven hebben aangepakt: onlangs is het dak van de werkplaats getransformeerd tot een bron van groene energie, zónder gebruik te maken van subsidie. Het bedrijf bewijst ermee dat duurzame ambities een veel grotere rol spelen in de bedrijfsvoering dan rendement. Een prachtig voorbeeld van het gezegde ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt’.

Royal Smals is een familiebedrijf dat in 1885 de eerste werkzaamheden startte. Baggeren voor bouwgrondstoffen, verbetering van waterwegen, terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel vormen het hart van de onderneming. Maar liefst zes generaties lang werken zij al aan de doorontwikkeling van dienstverlening en aan het voldoen van de maatschappelijke vraag.

Maar naast de rijke geschiedenis, heeft Royal Smals ook een duidelijke blik op de toekomst. Een toekomst waarin Nederland mooier, veiliger én duurzamer is. Resie Reijnders, directrice Royal Smals:

“Door grondstofwinning geven we ruimte aan water (bijvoorbeeld door rivierverruiming) en voorkomen we natte voeten (bijvoorbeeld door aanleg van nevengeulen). We creëren mooie water- en natuurplekken, om veilig en prettig te wonen, werken en genieten. Hierbij geven wij nadrukkelijk invulling aan ons motto ‘Natuurlijk Smals’: zorg voor de natuur, leefbaarheid en terugdringen van CO2-uitstoot, maakt onlosmakelijk deel uit van onze kernwaarden.”

Dat vindt niet enkel uitwerking in de dienstverlening van Smals. Ook het verduurzamen van het eigen bedrijf speelt hierin een grote rol. Het dak van de werkplaats in Cuijk bood hiervoor een prachtige kans. GroenLeven heeft hier onlangs een zonnedak -subsidievrij - gerealiseerd. Door zonne-energie op het dak op te wekken wil Royal Smals haar CO2 footprint verkleinen. Zo levert Smals een bijdrage aan een betere leefomgeving. Maar rendement is het niet belangrijkste: verduurzaming is voor Smals een voorwaarde om te kunnen ondernemen.

Smals vond in GroenLeven een partij die dezelfde missie en passie deelt. Reijnders:

“GroenLeven is koploper op het gebied van de energietransitie in Nederland, een partij aan welke je de ‘job’ kan overlaten. Maar de gezamenlijke ambities die we als bedrijven hebben onderstreepte onze samenwerking: werken aan een schoner en mooier Nederland. Wij werken graag samen met partners die vanuit eigen ambitie een steentje bijdragen aan een duurzame wereld.”

Inmiddels is het zonnedak door GroenLeven opgeleverd en door Smals in gebruik genomen. De komst van de zonnepanelen betekent een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Smals. Reijnders: “Door de aanleg van deze zonnepanelen werkt onze werkplaats volledig energieneutraal en leveren we ook nog eens zonne-energie terug aan de omgeving! Een win-win situatie voor alle partijen.”

Het zonnedak van: Royal Smals

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.