Nieuwe beleidskaders zijn snel nodig om klimaatdoelen te halen

Geplaatst op: 29-11-2019

De netcongestie vormt een groot gevaar voor de realisatie van hernieuwbare energieprojecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen in de energietransitie en het Klimaatakkoord. Gisteren vond er een debat plaats in de tweede kamer over de problemen rondom de netcapaciteit. Alle betrokken partijen, wetenschappers, netbeheerders, vertegenwoordigers van de marktpartijen en de overheid gingen in gesprek over deze kwestie.

Gezamenlijk moeten we op zoek naar oplossingen voor deze problematiek. Alle betrokken partijen hebben het hetzelfde doel voor ogen: het realiseren van het Klimaatakkoord. Veel van de nu aangedragen oplossingen voor de netcongestieproblematiek juichen wij toe en dragen bij aan dit doel, maar er is veel meer nodig voor een oplossing op korte termijn. Vanuit berekeningen van het PBL blijkt al dat we de energiedoestellingen niet zullen halen en zonder echte oplossingen op zeer korte termijn wordt dit helemaal onmogelijk. Dat betekent dat, naast de technische oplossingen, beleidskaders aangepast moeten worden aan de realiteit van de energietransitie.

De regelgeving omtrent SDE+-subsidie is daar een voorbeeld van. Veel van onze projecten, 1,1 petajoule aan duurzame energie (onder andere honderden boerendaken) die klaar staan om gerealiseerd te worden, zullen niet doorgaan doordat deze niet op tijd kunnen worden aangesloten op het net. Deze projecten moeten namelijk, afhankelijk van de omvang van het project, binnen circa 1,5 of 3 jaar na het toekennen van de subsidie op het net zijn aangesloten om de beschikte SDE+-subsidie te kunnen behouden. Op de lange termijn gaat het voor GroenLeven alleen al om een veelvoud aan petajoules ‘at risk’ (tussen de 5 en 10).

De congestieproblematiek zorgt er zo voor dat we een dermate achterstand oplopen dat ook de Klimaatdoelstellingen op lange termijn, die al onder druk staan, in gevaar komen. Dat betekent dat er nu actie ondernomen moet worden om deze projecten in ieder geval te behouden. Ons inziens is hierin het verlengen van de realisatietermijn van de SDE+-subsidies tot er netcapaciteit beschikbaar is een logische stap. Dit zorgt ervoor dat de projecten blijven bestaan en deze, wanneer gerealiseerd, op korte en lange termijn een belangrijke bijdrage leveren aan het gezamenlijk doel: het Klimaatakkoord en de energietransitie.

Op de hoogte blijven van het GroenLeven nieuws? Schrijf u direct in en ontvang onze nieuwsbrief.