Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Sellingen

Onderzoek Natuur & Milieu: omwonenden tevreden met komst zonneparken

Geplaatst op 15 juli 2022

Omwonenden geven het zonnepark bij hun in de buurt een voldoende. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verkenning Beleving Omwonenden Zonnepark’ van milieuorganisatie Natuur & Milieu en GroenLeven. Het onderzoek brengt in kaart hoe omwonenden aankeken tegen de komst van een zonnepark en wat de beleving is nadat deze is geplaatst. Voor dit onderzoek werden omwonenden bevraagd van vier zonneparken die door GroenLeven zijn gerealiseerd: Bomhofsplas, Flierbelten, Kloosterhaar en Sekdoornse plas.

In totaal hebben 172 omwonenden gereageerd op de vragenlijst. Uit de overkoepelende resultaten blijkt dat het merendeel van de respondenten positief tegen de komst van de zonneparken staat. Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven: “We zijn heel blij met deze resultaten en dat mensen tevreden zijn met het zonnepark in hun omgeving. We zijn ons er bewust van dat een zonnepark een grote impact kan hebben op de leefomgeving van omwonenden. Het positieve resultaat uit het onderzoek is een compliment en daar zijn we trots op.”

Aandacht voor natuur, milieu en omwonenden

De parken zijn al gerealiseerd, wat maakt dat de onderzoekers een beeld kunnen schetsen van de factoren die van invloed zijn geweest op de houding van de respondenten. “Misschien geen nieuwe bevinding, maar wel één die nu door kwantitatief onderzoek onderbouwd is. Dit onderzoek laat heel duidelijk zien, wie plannen maakt voor een zonnepark moet dat doen met zoveel mogelijk aandacht voor natuur, milieu en de belangen van omwonenden”, aldus Peter de Jong, programmaleider Duurzame Energie bij Natuur & Milieu.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat omwonenden het belangrijk vinden dat er bij het ontwerp van een zonnepark expliciet aandacht is voor goede inpassing, oog voor natuurkwaliteit en het multifunctioneel gebruiken van de grond. Weeda: “GroenLeven heeft altijd al ingezet op dubbelfuncties zoals zonne-energie op daken, als carport, boven fruit of drijvend op water. Daarbij hebben we veel aandacht voor de omgeving, de natuur en biodiversiteit. Een goed voorbeeld is ons drijvende zonnepark op de Bomhofsplas, waar we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de effecten op de ecologie. Uit de eerste resultaten is al gebleken dat de waterkwaliteit gelijk is gebleven en dat er voldoende zuurstof in het water zit.”

Nederland moet de komende jaren de overstap maken naar duurzame energie om klimaatverandering tegen te gaan en de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Dit onderzoek biedt gemeentes en ontwikkelaars handvatten om omwonenden te betrekken en er zo voor te zorgen dat de energietransitie zo goed mogelijk verloopt.

Ruimte voor verbetering

Er is ook een aantal adviezen uit het onderzoek gekomen. Natuur & Milieu raadt bijvoorbeeld aan om al in een vroeg stadium naar de omwonenden te communiceren over de plannen van het zonnepark, maar vooral ook over de noodzaak van de energietransitie. Zo ontstaat er nog meer draagvlak. Weeda: “We weten op basis van onze jarenlange ervaring dat juiste communicatie essentieel is wanneer je duurzame projecten ontwikkelt in onze gezamenlijke leefomgeving. Dat doen we goed maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dankzij het onderzoek, de aanbevelingen en de adviezen van Natuur & Milieu kunnen we blijven verbeteren. Dat is oprecht samen het goede doen.”

Lees het volledige onderzoek hier.

Meer nieuws