Partner | Het duurzame statement van Roelofs B.V.
Tynaarlo I en II

Geplaatst op: 05-01-2021

In 2019 werd de zandwinplas Tynaarlo van familiebedrijf Roelofs Groep het thuis van een drijvend zonnepark met 23.000 zonnepanelen. De plas, waar tot die tijd actief zand gewonnen werd, kreeg met de komst de zonnepanelen een tweede functie als bron van schone energie. Er is nog een schepje bovenop gedaan: met nog eens 4 hectare aan zonnepanelen heeft GroenLeven het zonnepark op de plas in Tynaarlo naar haar volgende vorm uitgebreid. Het verhaal van het zonnepark op de zandwinplas is een van de duurzame statements die Roelofs in haar bedrijfsvoering maakt.

Roelofs vierde vorig jaar haar 60-jarig bestaan. Sinds 1960 kijken zij al ver vooruit naar de toekomst als een bedrijf in de infrasector. Marcel Grit, commercieel directeur bij Roelofs, legt uit: “Ons bedrijf kenmerkt zich door 4 takken van sport: we zijn actief in wegenbouw en infra, zandwinning, gebiedsontwikkeling en als ingenieursbureau. We vinden het belangrijk om hierin altijd te kijken naar multifunctionele gebiedsontwikkeling, zoals we gedaan hebben bij de zandwinplassen Sekdoorn en Tynaarlo.”

Duurzaamheid heeft sinds het begin van het bestaan van het bedrijf een belangrijke plaats gekregen in de organisatie. Marcel: “We zijn een familiebedrijf dat in het bezit is van aanzienlijke stukken Nederland. Dat betekent ook dat wij rentmeester zijn over deze gebieden en goed willen zorgen voor deze omgevingen. We zijn te gast in de omgeving waarin we werken, en we moeten dit dan ook netjes behandelen en achterlaten.”

Het bedrijf heeft in het bedrijf een 7-tal duurzame pijlers geïntroduceerd, aan de hand waarvan maatschappelijk verantwoord ondernomen wordt. “De agenda’s van het Klimaatakkoorden geven handvaten om de duurzame pijlers waarop we werken concreet te maken. Dit zijn bijvoorbeeld Slim werken, Life-long-learning, Smart mobility, Circulaire economie en dus ook Energie, zoals gebleken is uit de komst van de zonneparken op onze zandwinplassen. In zekere zin vormen ze onze eigen SDG’s (Sustainable Development Goals).”

Zonneparken, waterstof en warmte uit het wegdek

GroenLeven sloeg een aantal jaren geleden al de handen ineen met Roelofs om invulling te geven aan deze duurzame doelen. Sindsdien zijn er door de partijen diverse studies gedaan om te kijken hoe de zandwinlocaties van de organisatie een extra functie konden krijgen. Dit resulteerde onder andere in drijvende zonneparken op een tweetal zandwinplassen, Zwolle en Tynaarlo. Bij de laatstgenoemde is onlangs een extra 4 hectare aangelegd. Arnold Nijland, manager zandwinning bij Roelofs, vertelt: “De komst van het zonnepark in Tynaarlo klonk bij iedere betrokken stakeholder vanaf het begin al als muziek in de oren. We hebben toen een stuk van de zandwinplas gekozen waar de zandwinning afgerond was. Zo kon deze ruimte een nieuwe functie krijgen als groene energiebron. Later kwam er nog een extra stuk plas beschikbaar, dus was een uitbreiding van het zonnepark een logisch gevolg. Ook dit hebben we uitgevoerd met GroenLeven, waarmee we een goede samenwerking hebben. Samen met hen zetten we met deze drijvende zonneparken stappen in onze klimaatambities.”

Maar naast zonne-energie onderzoekt Roelofs met GroenLeven ook de toepassing van waterstof, zodat zij de directe omgeving kunnen voorzien van schone energie. Ook aan de infra-zijde van de Roelofsdisciplines liggen toekomstkansen. “Ons wegennet biedt bijvoorbeeld kansen voor de opslag en inzet van warmte. Hoe kan riolering een rol gaan spelen? En hoe houd je een wijk koel? Wat kan de groenvoorziening hierin bieden? Onze interne kennisclusters houden zich bezig met vraagstukken zoals deze, zodat we concreet oplossingen kunnen ontwikkelen en toepassen.”

Roelofs maakt dus flinke stappen naar een toekomst waarbij er geen ontkomen aan is dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Arnold: “We hebben met zijn allen een grote verandering ingezet, en ik verwacht dat we hier een versnelling in zullen zien. 2030 is dichterbij dan we denken, maar we hebben eerder bewezen dat we in 10 jaar veel kunnen bereiken. Denk maar aan de tijd van de eerste auto’s, rond 1900: in 10 jaar tijd gingen we van paard en wagens naar een voor die tijd complexe automobiel. Moet je nagaan wat we in een decennium anno nu moeten kunnen bereiken!”

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.