Partner | Het duurzame statement van Wetterskip Fryslân

Geplaatst op: 27-01-2021

In 2025 klimaatneutraal opereren: dat is het duurzame doel wat Wetterskip Fryslân voor ogen heeft. Daarom liet het waterschap er in 2020 ook geen gras over groeien, maar juist zonnepanelen. Bij 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) installeerden zij in samenwerking met GroenLeven namelijk in totaal 35.000 zonnepanelen in zonneparken, op carports en op een grote opslagloods. En naast zonne-energie investeert Wetterskip Fryslân in nóg meer technieken om de bedrijfsvoering te verduurzamen: geen water is te diep voor het waterschap.

Wetterskip Fryslân houdt zich bezig met een drietal kerntaken: bescherming tegen hoog water, voldoende water in de provincie en het zuiveren van afvalwater. “Dat schoonhouden van het afvalwater heeft heel veel energie nodig,” vertelt Otto van der Galiën, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. “Daarom was het verduurzamen van deze energie een belangrijke stap in onze klimaatdoelstellingen. Rondom de installaties was voldoende ruimte voor de toepassing van zonnepanelen, waardoor de grond daar een duurzame functie kreeg.” Klaas Jan de Jong, contractmanager bij Wetterskip Fryslân vult aan: “Daarom hebben we in 2019 een aanbesteding georganiseerd waarbij GroenLeven uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Zij boden de beste prijs-kwaliteit verhouding.”

Daaropvolgend startte GroenLeven met de installatie van 35.000 zonnepanelen verdeeld over 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Friesland die in anderhalf jaar tijd geplaatst werden. Een intensieve klus, zou je zeggen. En toch heeft Otto weinig van het proces gemerkt. “Als bestuurder moet je zoveel mogelijk buiten schot blijven. En dit project is praktisch geruisloos aan me voorbijgegaan. Dat is ontzettend positief, want geen nieuws is immers goed nieuws. Er zijn nooit noemenswaardige problemen geweest die het team on site niet zelfstandig heeft kunnen oplossen.” Klaas Jan: “Als ik nu terugkijk op het hele traject, dan zie ik dat de aanpak van GroenLeven erg hands-on is geweest. De betrokken mensen waren constructieve teamspelers die zorgden dat technische issues oplossingsgericht en praktisch werden opgelost.”

Het resultaat mag er dan ook zijn volgens de heren. De groene stroom die ermee wordt opgewekt draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. Een forse stap op het pad naar een duurzamere toekomst. Otto: “We zijn een lerende organisatie in een veranderend klimaat. Buien worden intensiever, we hebben steeds meer te maken met stormen en ook droogte komt steeds meer voor: allemaal uitdagingen voor een waterschap. Daarom passen we onze werkwijzen aan zodat we anders met water om kunnen gaan. Veranderingen zullen altijd onderdeel blijven van onze wereld, maar door in te zetten op duurzame energie kunnen we ze wel beter in de hand gaan houden.”

Dat beperkt zich niet enkel tot het toepassen van zonnepanelen. Op diverse plaatsen in de bedrijfsvoering vinden duurzame veranderingen plaats. Klaas Jan: “Zo wekken we bijvoorbeeld biogas op uit het slib van onze RWZI’s. Dit zetten we om in elektrische energie voor eigen gebruik of voor de omgeving. Ook zijn we samen met vier andere waterschappen gestart met het verzamelen van plastic deeltjes uit de RWZI’s die we kunnen hergebruiken in bijvoorbeeld de bruine potjes waar plantjes in verkocht worden. Zo bekijken we per project wat we op grote én kleine schaal kunnen doen om te verduurzamen voor zowel project, onderneming, als aarde.”

Otto voorziet dat meer organisaties het groene voortouw gaan nemen. “Maar ik denk wel dat we een langzame overgang krijgen van fossiele brandstoffen naar andere vormen van energie. Het liefste zie ik dat gebeuren zonder dat er verplichtingen worden gesteld; het moet een natuurlijk proces worden. Dan zullen we ook merken dat de maatschappelijke draagkracht een stuk groter wordt. Verder moeten we energiebesparing niet gaan vergeten in dit proces. Energie die we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Daar valt ook heel veel winst te halen.”

Ook de toekomstplannen van het waterschap zien er groen uit. Klaas Jan: “We staan bijvoorbeeld aan de vooravond van een tweede fase met het zonnepanelenproject. In totaal zijn er 28 zuiveringslocaties waarvan 13 nu volledig draaien op zonne-energie, dus het is nu tijd om te kijken hoe we dit kunnen toepassen op de overige 15.” Wetterskip Fryslân werkt dus gestaag door aan haar verduurzaming. “We hebben al goede stappen gezet, maar we zijn nog niet klaar,” vertelt Otto met een knipoog. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.