“Operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat moeten we voorkomen in de energietransitie.”

Geplaatst op: 28-01-2021

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de olie- en gassector staat Roland Pechtold nu aan de leiding van GroenLeven, een bedrijf wat grootschalige zonne-energie ontwikkelt. “Ik heb miljoenen tonnen stookolie verkocht. Maar door ervaring begon ik te zien dat het anders moest. We zijn de planeet aan het vervuilen. Daar maak ik me enorm zorgen over. Als vader, als burger, als consument is dat mijn leidraad geworden.”

Op dit moment onderzoeken dertig energieregio’s in Nederland waar en hoe het beste duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Zonne- en windenergie zijn de bronnen van duurzame elektriciteit voor de regio’s. Roland erkent dat Nederland geen ‘zon-land is’, zoals landen dichtbij de evenaar dat wel zijn. “Maar we zijn óók een zon-land,” zegt hij. “Zonne-energie is in de mix van alle duurzame energievormen een bron die ons echt helpt om de doelen in 2030 te halen. Zonne-energie is nu de goedkoopste vorm van energie.”

De dertig regio’s zijn nu bezig met het maken van hun plannen. Roland vindt het geweldig dat de RES’en er zijn. “Dat geeft ons als Nederland een kompas om met alle verschillende stakeholders te bepalen waar die nieuwe vorm van energie komt.” Tegelijkertijd moet de papieren werkelijkheid straks leiden tot het daadwerkelijk plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Roland: “Het is belangrijk wat we doen in beleidsvorming, maar uiteindelijk moet er een zonnepaneel of windmolen worden neergezet. De praktijkervaring van netbeheerders en ontwikkelaars komt nu ook aan tafel. Die kun je meenemen in de beleidsvorming.”

Om als ontwikkelaars de uitvoering van de plannen straks goed te kunnen doen roept Roland overheden op om de vergunningstermijnen te verkorten. “Ik maak me zorgen om de tijd. De doelen van 2020 hebben we niet gehaald. Dat waren we wel plan. Hoe gaan we 2030 dan wel halen? Maak de vergunningstermijnen beheersbaar en voorspelbaar. Dat is wat tussen ons en 2030 in staat.”

Vergunningstermijnen zijn niet het enige wat de weg richting 2030 onzeker maakt. Ook weerstand vanuit de samenleving speelt een rol. Het gesprek daarover is volgens Roland belangrijk. “Uiteindelijk wil je als burger serieus genomen worden. Daarom is inspraak belangrijk. Dat betekent niet dat jouw mening altijd geldt. Het vergt ook dat iedereen water bij de wijn doet.”

Ook moeten we volgens hem erkennen dat de huidige oplossingen waarschijnlijk tijdelijk zijn. Roland: “Er zijn vast betere uitvindingen over een paar jaar. Maar wacht daar niet op met z’n allen. Leg zonneparken nu aan, want het is altijd beter dan een kolencentrale. Ondertussen gaan we mee met de technische ontwikkelingen. Wat we nu aanleggen is niet onomkeerbaar.”

Beluister hier de podcast voor het hele verhaal van Roland of bekijk de video!OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.