Samenwerking GroenLeven, Univé en partners in Duurzame Zekerheid lost meerdere maatschappelijke problemen op

Geplaatst op: 29-09-2021

GroenLeven is zonne-energiepartner van Duurzame Zekerheid, het energieconcept van Univé. Op dinsdag 28 september is het partnerschap tussen de partijen onderstreept met de ondertekening van een nieuw contract. Met Duurzame Zekerheid gaat de coöperatie (in partnerschap met Middendorp Montage) de daken van haar zakelijke leden asbestvrij maken. GroenLeven voorziet als ervaren marktleider in grootschalige zonne-energie deze daken daarna van zonnepanelen: slimme inzet van bruikbare oppervlakte in Nederland voor de opwek van groene energie.

Asbest in het dak, een probleem dat vroeg of laat middels saneren opgelost moet worden. Daarnaast wordt het afsluiten van een verzekering van een asbestdak steeds lastiger. Door het dak asbestvrij te maken en te verduurzamen door hier zonnepanelen op te installeren, biedt Duurzame Zekerheid een totaaloplossing en volledige ontzorging voor de ondernemer. Daarnaast wordt er meteen ook een steentje bijgedragen aan een andere uitdaging: de energietransitie.

Duurzame Zekerheid
asbest wordt verwijderd
groene stroom wordt opgewekt
de agrariër wordt ontzorgd en draagt bij aan een beter milieu


De samenwerking voor Duurzame Zekerheid is uitgebreid met nieuwe partners die het programma gaan versterken. Zo is op 28 september ook Greenchoice aangesloten bij het samenwerkingsverband, die de distributie van de opgewekte stroom zal organiseren. Verder is de Rabobank ook aangesloten bij het initiatief als financier en partner om de uitvoering op landelijke schaal mogelijk te maken en te versnellen.

Joep Sparidaens, hoofd Rooftop Operations bij GroenLeven, is blij met de samenwerking met Univé en nieuwe partners: “Ik vind het prachtig om samen met Univé en haar partners drie maatschappelijke uitdagingen aan te gaan: asbest & klimaatverandering op deze manier aanpakken en bijdragen aan de energietransitie.”