Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000
Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000

Solar Innovation & Experience Center gesteund door de regiodeal

Geplaatst op: 31-10-2019

De futuristische les- annex ontvangstruimte voor het fieldlab – de proeftuin- van het Solar Innovation & Experience Center tussen Emmen en Klazienaveen wordt gesteund door de regiodeal. Het onderzoek- en experimenteercentrum voor onderwijs en bedrijfsleven wordt gerealiseerd naast de meest lokale zonnebron van Nederland in Emmen. Bedrijven kunnen er straks technologie en nieuwe materialen testen op het gebied van zonnestroom en de bouw van zonneparken, het techniekonderwijs uit de regio krijgt er faciliteiten om studenten op verschillende niveaus les te geven, onderzoek te laten doen en om experimenten uit te voeren.

Uit de Regiodeal, het gezamenlijke stimuleringsprogramma op het gebied van onder andere onderwijs en ontwikkeling van een aantal gemeenten in Zuidoost-Drenthe en Noord-Overijssel, de provincie Drenthe en het Rijk, komt een bijdrage van een ton.

De proeftuin, het fieldlab, biedt voor het bedrijfsleven niet alleen een kans om producten te ontwikkelen en te testen maar fungeert straks ook meteen als een platform waarlangs de commerciële introductie van deze producten plaats kan vinden. Het fieldlab moet zo een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de innovatiekracht van bedrijven in de regio en tegelijkertijd ook aan een nog hechtere verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Studenten kunnen er samen met marktpartijen werken aan innovaties binnen deze branche. Juist door deze koppeling met het onderwijs draagt het fieldlab bij aan het opleiden van voldoende en competent personeel in de technieksector en versterking van de regio.