Sponsor Commissie Deest ontvangt financiële bijdrage door komst zonnepark Uivermeertjes

Geplaatst op: 01-07-2021

Sinds kort is de omgeving Deest weer een groene zonnebron rijker; onlangs realiseerde GroenLeven een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes. GroenLeven vindt het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom heeft GroenLeven een financiële bijdrage geleverd aan de lokale organisatie Sponsor Commissie Deest, in het kader van de komst van het drijvende zonnepark.

De stichting Sponsor Commissie Deest is sinds 2014 actief. De stichting is opgericht om alle verenigingen in Deest (groot of klein) financieel te kunnen steunen. Peter Willems, voorzitter van de stichting: “De Sponsor Commissie is om twee redenen opgericht, ten eerste om alle verenigingen, groot en klein een financiële bijdrage te kunnen leveren en ten tweede om met name onze hoofdsponsor scheepswerf Ravestein te ontzorgen door het in behandeling nemen en beoordelen van de sponsoraanvragen door de sponsorcommissie. Binnen een dorp komt het voor dat de ene vereniging meer sponsorgeld binnenkrijgt dan de andere. Dit omdat er binnen een vereniging leden zijn die een link hebben met een bedrijf of leden hebben die makkelijker acquisitie plegen. Een klein vereniging in de vorm van een kaartclub of dansvereniging voor de jeugd haalt minder makkelijk een sponsorbedrag (geld bij een bedrijf) op dan bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Met de financiële bijdrage van GroenLeven kunnen wij weer diverse lokale verenigingen ondersteunen.”

Goed doen voor de omgeving

GroenLeven vindt het belangrijk om de lokale omgeving te betrekken bij de komst van een zonnepark en ze hierin voordelen te bieden. Het fonds is hier een goed voorbeeld van. Naast de sponsoring aan de SCD zal GroenLeven ook het dak van het dorpshuis voorzien van zonnepanelen voor een nog duurzamere impact in de omgeving en een financiële bijdrage leveren in het lokale omgevingsfonds. Roland Pechtold, algemeen directeur bij GroenLeven: “Bij GroenLeven staat lokaal centraal. Dat is een essentieel ingrediënt om de energietransitie te versnellen. Samen met de omgeving dragen we zo bij aan een duurzaam Deestwaar iedereen verder kan ontwikkelen. Zo geven we samen invulling aan het Klimaatakkoord op alle vlakken!”