Themamaand april - Column | Zon een must voor Nederlandse klimaatdoelen

Geplaatst op: 14-04-2021

Naast de coronacrisis zitten we in een klimaatcrisis. De aarde warmt op met alle gevolgen van dien en als Nederland staan we voor een grote uitdaging: we zijn op dit moment één van de slechtste jongetjes van de klas als het op het verduurzamen van onze energievoorziening aankomt. Het nieuwe kabinet moet focussen op schone energie en de elektrische accelerator aanzetten. De verhoging van het CO2-reductiedoel van de EU naar 55% betekent ook dat Nederland sneller en harder aan de slag moet. Door elektrificatie van onze samenleving zal de vraag naar stroom minstens verdubbelen. 

Zonne-energie is samen met windenergie (op zee) dé succesfactor en daarmee de sleutel van de energietransitie. Beiden zijn al vaak de goedkoopste vormen van energie, kunnen rekenen op draagvlak en zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. De techniek heeft zich bewezen en levert een significante bijdrage aan de broodnodige energietransitie. 

Het energiesysteem en de bijbehorende regelgeving verandert fundamenteel. Het versnellen van vergunningstijden en het faciliteren van de energietransitie is daarbij een must. Niet voor niets haalt het rapport 'Bestemming Parijs’ het volgende aan: “De ruimtelijke inpassing van CO2-vrije elektriciteit is tijdrovend, waardoor nu al moet worden begonnen met het reserveren van extra ruimte voor CO2-vrije opwek en infrastructuur.” 

Lage energierekening en economische motor 

Zonne-energie is volgens het International Energy Agency de goedkoopste vorm van elektriciteit. Voor een blijvend betaalbare energierekening zijn schone energiebronnen essentieel, want zelfs met een verhoging van de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) blijft de energierekening voor de consument laag. Van elke euro die in zonne-energie wordt gestopt, gaat er twee euro de Nederlandse economie in.

De omslag naar duurzame energie betekent ook (lokale) werkgelegenheid. Volgens een analyse, uitgevoerd eind 2020 door het CBS, waren er in 2018 57.000 banen dankzij de investeringen in duurzame stroom. Dat is een stijging van meer dan 30% ten opzichte van vier jaar eerder. Door de energietransitie zal de werkgelegenheid in de komende jaren nog meer groeien. Tevens zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in Nederland, zoals drijvende zonneparken en zonnepanelen boven fruit, belangrijke exportproducten.

Flinke toename van de stroomvraag tot 2030

De stroomvraag zal tot 2030 flink toenemen, nog meer dan voorzien in het Klimaatakkoord. Denk hierbij alleen al aan de elektrificatie van de gebouwde omgeving en de industrie, de groei van het aantal elektrische auto’s, onze waterstofambities, datacenters en de uitfasering van fossiele energiecentrales. Deze toename vraagt om meer groene stroom. De initiële berekeningen van onze sector wijzen uit dat er naar verwachting tot 2030 circa 50% meer duurzame stroom nodig is ten opzichte van de huidige vraag. Alleen al voor de elektrificatie van de industrie is er volgens de stuurgroep Extra Opgave, die op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een advies heeft uitgebracht over de mogelijke aanvullende elektriciteitsvraag, 45 TWh extra hernieuwbare energie nodig in 2030. De zonne- en windsector kunnen voorzien in deze verwachte extra stroomvraag. 

Na 2030

De energietransitie houdt niet op in 2030. Op dat moment hebben we mogelijk pas de helft van onze CO2-uitstoot gereduceerd. In 2050 moet ons land een klimaatneutraal energiesysteem hebben. TNO verwacht dat tot 2050 het aandeel elektriciteit in het aanbod van energie moet gaan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen doordat sectoren die nu vooral zijn aangewezen op fossiele brandstoffen veel meer elektriciteit gaan gebruiken. Deze elektriciteit moeten we volledig groen opwekken. En dat kan: zonne- en windenergie worden alsmaar goedkoper en efficiënter. Door technologische ontwikkelingen kan er steeds meer en langer geproduceerd worden. Vergunningstermijnen zijn daarentegen lang, gemiddeld vijf jaar of meer, en moeten korter. Daarom moeten we nu voorsorteren op de groei van de elektriciteitsvraag na 2030.

Meer duurzame stroom in de mix betekent ook dat er op sommige momenten een overschot aan groene stroom zal zijn, doordat de wind hard waait en de zon goed schijnt. Daar zijn oplossingen voor: opslag in batterijen, het delen van stroom met landen om ons heen, conversie van elektronen naar moleculen (waterstof; tevens een grote kans voor het huidige gasnetwerk) en meer sturing op de elektriciteitsvraag. 

Nederland kan klimaatdoelen niet halen zonder extra zonne-energie

 Het klimaatdoel is voor Nederland een uitdaging. Met 8,7% duurzame energie is Nederland één van de slechtste jongetjes van de Europese klas. Om deze reden moesten we afgelopen jaar zelfs duurzame energierechten van Denemarken kopen om EU-boetes te voorkomen. Zonne-energie is één van dé succesfactoren van de energietransitie en speelt een essentiële rol in de elektrificatie van Nederland. Extra zonne-energie en korte vergunningstijden zijn dan ook een must voor de Nederlandse klimaatdoelen.

Roland Pechtold, Algemeen Directeur GroenLeven

‘Energietransitie & financiën’ is het GroenLeven thema van de maand april. Wil je meer weten over dit onderwerp? Houd dan onze website en social media in de gaten voor interessante artikelen over dit onderwerp. 


OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.