Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Leggen van eerste zonnepaneel bij Urenco

Urenco maakt verduurzamingsslag met zonnedak en zonnecarport van GroenLeven

Geplaatst op 01 februari 2023

Urenco heeft een ambitieuze doelstelling: in 2040 wil het bedrijf ‘NetZero’ zijn en dus binnen twintig jaar CO2-neutraal opereren. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in uraniumverrijking en daarnaast stabiele isotopen maakt voor onder andere medische en industriële doeleinden, doet nu al een grote stap richting die doelstelling: met de realisatie van een zonnedak en zonnecarport van GroenLeven. Martijn Kolkman, Senior project manager NetZero van Urenco Nederland: “NetZero worden raakt het hele bedrijf, want alle afdelingen moeten CO2-neutraal worden. De zonnepanelen maken onze ambities zichtbaar. De zonnecarport is daarmee een prachtige entree voor ons bedrijf. Het geeft een heel mooie en professionele uitstraling en zal het uithangbord worden voor onze doelstellingen.”

"De zonnecarport is daarmee een prachtige entree voor ons bedrijf. Het geeft een heel mooie en professionele uitstraling en zal het uithangbord worden voor onze doelstellingen.”
Martijn Kolkman, Senior project manager NetZero van Urenco Nederland

Hoge kwaliteitseisen

Op het dak van de cilinderopslag komt een zonnedak van 60.000 m2 met 7.452 panelen te liggen. Dit zal één van de grootste zonnedaken op bedrijventerreinen in Overijssel worden. Daarnaast wordt er op de parkeerplaats van 150 plaatsen ook een zonnecarport van bijna 1.400 panelen gerealiseerd. De opgewekte zonne-energie zal direct door het bedrijf gebruikt worden, de centrifuges waarmee uranium verrijkt wordt, stoppen namelijk nooit met draaien. Kolkman: “Nadat we op bezoek waren geweest bij het zonnepark bij Airport Eelde in Groningen, hebben we besloten om voor GroenLeven te gaan. Een bedrijf waar uranium verrijkt wordt, gaat gepaard met hoge kwaliteitseisen. We hadden daarom zekerheid nodig dat de ontwikkelaar aan onze hoge standaarden kon voldoen. Na het bezoek in Groningen waren we dusdanig onder de indruk dat we met elkaar in zee wilden gaan.”

Zonnedak van Urenco

Met de ambitie om voor 2040 ‘NetZero’ te zijn, committeert Urenco zich om tien jaar eerder netto nul CO2 uit te stoten dan beschreven in de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Het bedrijf zet niet alleen met het zonnedak en -carport kracht bij: Urenco heeft zich aangesloten bij de Climate Pledge, een partnerorganisatie van de VN-campagne Race to Zero. Dat houdt in dat het bedrijf regelmatig de uitstoot van broeikassen meet en rapporteert. Ook implementeert het bedrijf decarbonisatiestrategieën in lijn met de doelstellingen van Parijs, waaronder efficiëntieverbeteringen, het verminderen van materiaalgebruik en het gebruik van meer hernieuwbare energie.

Grootgebruiker energie

Met de zonnepanelen alleen is Urenco er daarom nog niet. Kolkman: “We zijn een behoorlijke grootverbruiker en zijn gekoppeld aan het hoogspanningsnet van TenneT. Daarmee komt onze grootste uitstoot voornamelijk uit de inkoop van grijze elektriciteit. We hebben uitgerekend dat we twee keer het gebied van Almelo vol moeten leggen met panelen om ons verbruik helemaal te verduurzamen, maar dit is al een grote stap in de goede richting. De zonnepanelen op het dak en van de carport zullen op piekmomenten ongeveer 15% van ons verbruik produceren.” Urenco is ook van plan om de restwarmte die beschikbaar is uit de processen te gebruiken voor een intern warmtenet, waardoor de fabriek aardgasvrij kan worden.

Meer nieuws