Gemeenten mogen vanaf 2022 zonnepanelen op industriële daken verplichten

Geplaatst op: 12-01-2021

Zonnepanelen op daken is een belangrijkste stap in de energietransitie. De Regionale Energie Strategieën zetten flink in op zonnedaken. Op dit moment heeft 6% van de grootschalige daken in Nederland zonnepanelen. 

Om dit te stimuleren heeft minister Ollongren onlangs een wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken en leefomgeving (BBL) ingediend. Deze zal gemeenten vanaf 1 januari 2022 de bevoegdheid geven om zonnepanelen op industriële daken te verplichten. Wanneer besloten wordt om de maatregel in te zetten, kan de gemeente de gebouweigenaar verplicht stellen om zonnepanelen te plaatsen zodat de locatie energieneutraal wordt. De opgelegde maatregelen moeten ingesteld worden met de lokale omstandigheden en de situatie van de gebouweigenaar in acht genomen.

Het voorstel komt voort uit een onderzoek waarbij in kaart is gebracht welke bestaande of ontbrekende regelingen het duurzaam gebruik van het dak belemmerden. Het ontbreken van de juridische mogelijkheden voor de gemeenten was hier één van. Met de wijziging wordt er concreet invulling gegeven aan de zonneladder, die zon op dak stimuleert.

In het voorjaar van 2020 kondigde Ollongren in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan dat gemeenten de mogelijkheid zouden krijgen om zonnepanelen op distributiecentra te verplichten. In september kwam Wiebes met nieuwe informatie over de wijziging in het BBL: “Daarin krijgen gemeenten de bevoegdheid om via een zogenoemde maatwerkregel in het omgevingsplan te eisen dat nieuwe gebouwen die niet al onder de voorgenomen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen vallen (red. die sinds 1 januari 2021 van kracht zijn) zoals onverwarmde industriehallen, hun dak gebruiken voor opwek van duurzame energie of klimaatadaptatie.”

Zon op dak

Meer dan 90% van de potentieel geschikte bedrijfsdaken in Nederland wekken nog geen groene energie op met zonnepanelen. Met de nieuwe stimulans van minister Ollongren kan hier vanaf volgend jaar verandering in worden gebracht. 

Zonnedak de eerste dubbelfunctie

In een klein land is het belangrijk om dubbelfuncties, het toevoegen van zonnepanelen aan een bestaande locatie, extra te stimuleren. Lees daarvoor ook de column van Roland Pechtold, algemeen directeur GroenLeven of onze themablog.

Zonnepanelen op uw dak?

Wilt u nu al profiteren van zonnepanelen op uw dak? GroenLeven helpt u graag. GroenLeven heeft al meer dan 800 grootschalige zonnedaken gerealiseerd op bijvoorbeeld loodsen, distributiehallen, transporthallen en boulevards. Met de certificaten ISO9001(kwaliteit) en ISO14001 (milieu) op zak ontwikkelt GroenLeven op verantwoorde wijze zonnedaken die goed zijn voor het milieu, uw portemonnee en uitstraling van de onderneming.

Meer weten over de zonnedaken van GroenLeven?

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.