Waterstof, de veelbelovende energieoplossing van de toekomst
In gesprek met Willem de Vries, projectmanager Sinnewetterstof bij GroenLeven

Geplaatst op: 21-07-2021

Als je over duurzame energie leest, is de kans groot dat je de term waterstof niet veel verderop in de literatuur vindt: waterstof is hot. Niet alleen in Nederland, maar overal in Europa worden er steeds meer pilotprojecten, zoals Sinnewetterstof, opgestart om het potentieel van de productie van waterstof uit groene energiebronnen te onderzoeken. Of eerder bewijzen, want onze transportleidingen worden langzamerhand al klaargestoomd voor de brandstof van de toekomst. Maar waarom is (groene) waterstof dé energieoplossing van de toekomst? 

“Waterstof is simpelweg nodig,” zegt Willem de Vries, projectmanager voor het waterstof-pilotproject Sinnewetterstof. Bij zonnepark Oosterwolde van GroenLeven wordt momenteel gebouwd aan een elektrolyse-installatie die een deel van de opgewekte groene stroom zal gaan omzetten naar waterstof. “Er zijn een aantal toepassingen waarbij elektriciteit in de toekomst geen toereikende optie meer is. Één daarvan is de industrie. Daar wordt gewerkt met materialen en stoffen die een erg hoge temperatuurswarmte nodig hebben die niet te bereiken is met elektriciteit.”  

Willem ziet ook grote kansen in de gebouwde omgeving, waar panden niet elektrisch verwarmd kunnen worden. “Dit zijn vaak historische, monumentale panden waarvan de lokale energie-infrastructuur niet aangepast kan worden op elektrificatie. Verbouwing om beter te isoleren is voor deze panden ook lang niet altijd een optie. Waterstof kan hier een duurzame uitkomst bieden.” 

Ook de transportsector zal volgens Willem niet ontkomen aan waterstof, al denkt hij dat batterijen wel de beste oplossing zullen zijn voor de automotive-sector. “Voor lange afstanden is rijden op enkel elektriciteit een uitdaging. De mogelijkheden voor opladen zijn beperkt en je komt momenteel nog niet ontzettend ver op een batterij als vrachtwagen zijnde. Voor auto's is dit toch wat makkelijker te doen op elektriciteit, en al helemaal met de komst van solid state-batterijen waarmee je veel langer toe kan. Ik denk dan ook dat batterijen hier de strijd zullen gaan winnen.” 

Voor de opslag van opgewekte duurzame energie en daarmee het tegengaan van de netcongestie is het de perfecte oplossing. “Grote hoeveelheden energie opslaan is lastig en kan het allerbeste in moleculen: waterstof. Ja, bij het maken van waterstof uit zonne-energie gaat er wel wat energie verloren, evenals bij de toepassing van de waterstof. Maar het is verreweg de beste manier om pieken op het elektriciteitsnet op te vangen en dus niet verloren te laten gaan. Sla je het op, dan kun je het ook gebruiken in situaties waarbij de hernieuwbare energiebronnen een periode niet toereikend blijken te zijn voor de vraag, bijvoorbeeld in de nacht – of wanneer het windstil is, of beide - .” 

De waterstof wordt geproduceerd bij de lokale, duurzame energiebronnen zelf en vergroot de kansen voor de komst van meer energiebronnen aanzienlijk, ondanks de netcongestieproblematiek. “Stel je hebt een zonnepark van 20 megawatt. Hier sluit je normaliter een 20 megawatt kabel op aan. Maar als je een kabel van 10 megawatt naar het net laat gaan en eenzelfde kabel naar de elektrolyser, kan het zonnepark beter de opgewekte energie kwijt zonder dat dit verloren gaat. Zo kunnen we het zonnepark toch realiseren, belasten we het net minder en kunnen we toch volledige duurzame energie opwekken en opslaan in 2 verschillende, bruikbare vormen.” 

Onlangs heeft er een consultatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de komst van een nieuw stimuleringsprogramma voor waterstofinitiatieven is gepresenteerd. “Dit is echt het startschot van waterstof in onze samenleving. Het ontwikkelt zich momenteel nog betrekkelijk langzaam en dat komt omdat het ontwikkelen van een installatie niet goed uit kan. Het nieuwe stimuleringsprogramma, dat naar verwachting eind volgend jaar opengesteld wordt, gaat hier een positieve wending aan geven.” 

Om die stap naar de toekomst te maken is het ook belangrijk dat de afzetmarkt goed geïnformeerd wordt over het toekomstige gebruik van waterstof. “Ook hier is natuurlijk sprake van een ‘vraag en aanbod’ situatie, en de afzetmarkt weet nog niet goed hoeveel er nodig gaat zijn. Goede informatievoorziening gaat hierin een grote rol spelen.” Met een mix van hernieuwbare energiebronnen, financiële middelen, innovatieve technieken, goede informatievoorziening en passende infrastructuur is waterstof dus here to stay. “Waterstof is de meest veelbelovende energieoplossing van de toekomst,” zegt Willem.