Werken in de energietransitie
In gesprek met Yessica Maassen en Lisa Paassen, HR GroenLeven

Geplaatst op: 12-11-2021

“Het vele werk aan de energietransitie is een belangrijke kans, zeker in tijden van economische crisis, maar het is ook een kritische succesvoorwaarde voor het klimaatbeleid,” vertelde Olof van der Gaag, directeur NVDE, eerder dit jaar. Daar ligt nog een enorme uitdaging, want er zijn naar schatting 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig in de energietransitie om de doelen te kunnen halen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen enthousiast worden voor een baan in deze sector? Want met het afnemende aantal aan technische studenten is actie nodig. Yessica Maassen, HR Manager bij GroenLeven: “We moeten niet afwachten en we moeten zorgen dat we voorop blijven lopen om te zorgen dat we collega’s kunnen blijven aantrekken.”

De energietransitie zorgt voor nieuwe banen, en dat is op het eerste oog mooi nieuws. Toch wordt de kloof tussen de energietransitie en de arbeidsmarkt groter, waardoor vertraging voor de energietransitie dreigt. Yessica: “Met de hoge urgentie van de energietransitie groeit ook de vraag naar arbeid en wat dat betreft zitten we in uitdagende tijden. De spanning op de arbeidsmarkt is momenteel ongekend hoog. Er is met name een groot tekort aan technici. We zien tegenwoordig zelfs dat er meer vacatures zijn dan werkzoekenden; dat hebben we in 50 jaar niet gezien.”

Van fossiel naar duurzaam

Het is belangrijk dat er snel meer (vooral technisch geschoolde) vakmensen aan de slag gaan. Omscholing van vakmensen uit andere sectoren, waardoor de energietransitie juist banen gaan verdwijnen, is hierin een krachtige methode. Yessica: “Het risico is dat er in deze transitie een mismatch gaat ontstaan op de arbeidsmarkt; iemand die in een kolencentrale werkt, kan niet zomaar zonnepanelen installeren. Vakmensen moeten daarom tijdig begeleid worden naar een baan in de groeiende hernieuwbare energiesector.”

Ook in het onderwijs ligt een grote kans en rol om in te spelen op de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat begint al op de basisschool. Yessica: “Als je kinderen van jongs af aan al bewust maakt van de energietransitie en ze enthousiasmeert voor techniek met goede onderwijsprogramma’s, kan dat in de toekomst leiden tot meer aanmeldingen voor technische opleidingen. Maar ook door samen te werken met het hoger onderwijs kunnen we meer attentie creëren voor de sector. GroenLeven is al in gesprek met onderwijsinstellingen, met name over de technische opleidingen die goed bij de energietransitie aansluiten en op maat gemaakte opleidingsprogramma’s. Zo zorgen we ervoor dat een goede stroom aan scholieren onze kant op komt. We binden studenten en scholieren dan ook graag aan onze projecten en hopen deze voor langere tijd aan ons te binden.”

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de sector een uitgelezen kans. Lisa Paassen: “Binnen GroenLeven zijn in korte tijd al een aantal collega’s aan het werk die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt.” Ook internationaal talent, stagiaires, statushouders kunnen een belangrijke rol gaan spelen in deze belangrijke transitie met door bijvoorbeeld een opleiding in de techniek.

Werken bij GroenLeven

Het is hoe dan ook belangrijk om de sector, maar ook GroenLeven zelf, breed kenbaar te maken bij (niet)werkend Nederland. Lisa: “Ook doelgroepen die niet volledig aansluiten moeten onze sector en ons bedrijf op de radar krijgen, want kansen zijn er altijd, voor beide partijen.”

Want hoe mooi is de kans om te werken voor een duurzame toekomst? Yessica: “Je draagt dan letterlijk een steentje (paneeltje) bij aan een schonere en leefbare wereld voor de generaties na ons. En er zullen in de toekomst alleen maar meer banen bij komen in de sector.” Goed nieuws dus voor de mensen die een baan ambiëren in de techniek. Olof van der Gaag, sprak eerder al naar aanleiding van het onderzoek van Ecorys uit dat je met een technische opleiding, met name MBO-technisch, feitelijk baangarantie zult hebben.

Maar werken in de energietransitie en bij GroenLeven maakt een flinke drive los in mensen, zien Yessica en Lisa. “Medewerkers zijn erg gepassioneerd over de missie en willen hun steentje bijdragen. Je hoort vaak dat het als een familie voelt bij GroenLeven en je krijgt vrijheid en vertrouwen in het uitvoeren van je werk. Dat maakt het prettig voor GroenLeven werken.”

Met die drive worden er al goede stappen gezet voor onze toekomst. Yessica: “We hebben een grote klimaatuitdaging voor ons liggen. Deze urgentie moeten we steeds over blijven brengen en door laten dringen. Hierin ook actief samenwerkingen blijven opzoeken met bedrijfsleven, onderwijs, overheid en werknemers. Het is letterlijk alle hens aan dek. We zijn een innovatief land, we moeten toch verschil kunnen maken!”

Ook werken aan de energietransitie bij GroenLeven? Neem een kijkje op https://groenleven.recruitee.com/